Liepaja

LIEPAJA (Łotwa)
www.liepaja.lv

Położona nad Morzem Bałtyckim w południowo-zachodniej części Republiki Łotewskiej, nad jeziorem Liepaja. Liczy 68 945 mieszkańców, będąc tym samym trzecim pod względem wielkości miastem Łotwy. Początki miasta sięgają XIII wieku. W 1625 r. Liepaja otrzymała prawa miejskie wraz z przywilejami handlowymi, jednak prawdziwy rozkwit nastąpił pod koniec XIX wieku. Budowę portu w Liepai rozpoczęto w 1697 roku. To miasto, w którym mieszają się wpływy szwedzkie, niemieckie, rosyjskie i fińskie. Przez pewien czas miasto było nawet stolicą Łotwy. Na terenie strefy ekonomicznej obecne są następujące kraje: Niemcy, Wielka Brytania, Litwa, Polska oraz Izrael.

Wśród miejsc wartych obejrzenia należy wymienić Kościół Świętej Trójcy, w którym znajdują się organy będące jednymi z największych mechanicznych instrumentów na świecie. Natomiast w Kościele Św. Anny podziwiać można największy drewniany ołtarz na Łotwie. Teatr w Liepai jest najstarszym profesjonalnym teatrem na Łotwie. Liepaja jest również miastem o największej liczbie drewnianych budynków w kraju. Karosta (Port Marynarki Wojennej) to największy historyczny obszar militarny w państwach bałtyckich. Była to baza militarna należąca najpierw do Carskiej Rosji, a następnie ZSRR.

W mieście rozwija się przemysł metalurgiczny, tekstylny, spożywczy, meblarski, drzewny oraz portowy. W 1997 r. w Liepai utworzono Specjalną Strefę Ekonomiczną. Działają tam przedsiębiorcy ze Skandynawii, Rosji, Białorusi i innych państw.

Umowa o współpracy między miastami podpisana została w Gdyni 12.10.1999 roku na okres dwóch lat. W dniu 31.05.2001 umowa ta została przedłużona na czas nieokreślony. Porozumienie kładzie nacisk na rozwój bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami obu miast, współpracę instytucji kulturalnych, naukowych, oświatowych i sportowych, a także firm, instytucji gospodarczych, finansowych, organizacji społecznych i samorządowych.

Efekty współpracy:

 • zrealizowanie przez Urząd Miasta Gdyni projektu pt.: "Prezentacja miasta i regionu Liepaja", którego głównym celem było zaprezentowanie gospodarczych, kulturalnych, naukowych możliwości Liepai i Gdyni oraz podpisanie umowy o współpracy. Projekt dofinansowano z Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare - październik 1999
 • współpraca w ramach Euroregionu Bałtyk i Związku Miast Bałtyckich
 • udział przedstawicieli Gdyni w obchodach 375-lecia nadania praw miejskich Liepai. - marzec 2000
 • udział młodzieży z Liepai w VIII Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2000
 • wizyta w Gdyni grupy podopiecznych Domu Pomocy z Liepai (12 dorosłych i 25 dzieci w wieku 10-14 lat) - sierpień 2000
 • udział organizacji pozarządowych z Liepai w Kongresie Baltica 2000 w Gdyni - wrzesień 2000
 • współpraca Liepai przy formułowaniu gdyńskiego projektu "Demokracja na poziomie samorządów lokalnych na przykładzie Gdyni i Liepai" - listopad 2000
 • udział przedstawiciela Gdyni w spotkaniu Związku Miast Bałtyckich - Agenda 21 i w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska - marzec 2001
 • uczestnictwo delegacji gdyńskiej w projekcie w Liepai "Demokracja na poziomie samorządów lokalnych na przykładzie Gdyni i Liepai" - maj/czerwiec 2001
 • wizyta przedstawicieli Gdyni w Związku Polaków na Łotwie (przekazanie Związkowi darów w postaci książek beletrystycznych i podręczników do nauki j. polskiego) - sierpień 2001
 • wizyta studyjna w Gdyni delegacji oficjalnej miasta Liepai w celu zapoznania się z kampanią inwestycyjną Gdyni i programem przedsiębiorczości oraz porównania gdyńskich osiągnięć z doświadczeniami Liepai - listopad 2001
 • wizyta studyjna nauczycieli liepajskich szkół w Gdyni - grudzień 2001
 • udział młodzieży z Liepai w X Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2002
 • zasadzenie symbolicznego drzewka przez reprezentantów Liepai w gdyńskiej Alei Miast Bliźniaczych - maj 2002
 • realizacja projektu pt. "Wspieranie rozwoju turystyki na przykładzie Gdyni i Liepai" (okres realizacji 1.12.2002-31.07.2003). Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych w ramach Programu Phare Polska Granica Wschodnia
 • udział młodzieży z Liepai w XI Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2003
 • udział przedstawicieli Gdyni w III seminarium w ramach projektu ABC - kwiecień 2004
 • udział młodzieży z Liepai w XII Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - kwiecień/maj 2004
 • wizyta studyjna Związku Polaków na Łotwie, przedstawicieli Urzędu Miasta, nauczycieli i uczniów z Liepai - maj 2004
 • udział przedstawicieli Gdyni w uroczystości wręczenia Liepai Flagi Honorowej Rady Europy - lipiec 2004
 • udział młodzieży z Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni Orłowie w konkursie malarskim pt.: "Morze, piasek i wiatr" zorganizowanym przez Liepaję z okazji 380 rocznicy założenia tego miasta - marzec 2005
 • wizyta w Gdyni dyrektorów szkół podstawowych i licealnych oraz przedstawicieli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Liepai - kwiecień 2005
 • udział młodzieży z Liepai w XIII Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - kwiecień 2005
 • udział młodych sportowców z Liepai w XIV Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2006
 • udział przedstawicieli Liepai w Spotkaniu Rocznym Komisji Sportu Związku Maist Bałtyckich pt. "Zdrowy Tryb Życia" - maj 2006
 • udział młodzieży z Liepai w XV Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2007
 • udział delegacji oficjalnej Gdyni oraz chóru "Gdynia" w ogólnołotewskich obchodach 89. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - listopad 2007
 • udział młodych sportowców z Liepai w XVI Igrzyskach Miast Bliźniaczych  w Gdyni - maj 2008
 • udział przedstawicieli Liepai w otwarciu Punku Informacji o Miastach Siostrzanych Gdyni w Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej - maj 2008
 • udział przedstawicieli Gdyni w konferencji "Culture as a Driving Force for Municipal Development" w Liepai - wrzesień 2008
 • udział młodzieży z Liepai w XVII Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2009
 • udział sportowców z Liepai w XVIII Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni – maj 2010
 • udział młodzieży w XIX Igrzyskach Miast Bliźniaczych - maj 2011
 • udział przedstawicieli Gdyni w XI Konferencji Generalnej Związku Miast Bałtyckich w Liepaji - październik 2011
 • udział młodzieży z Liepai w XX Igrzyskach Miast Bliźniaczych - maj 2012
 • udział młodzieży z Liepai w XXI Igrzyskach Miast Bliźniaczych - maj 2013

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: dnelke
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 23.07.2010
Data udostępnienia informacji: 20.09.2005
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.06.2020 11:34 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
04.06.2020 13:24 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
28.03.2014 13:25 Aktualizacja treści Monika Pawlińska