Kłajpeda

KŁAJPEDA (Litwa)
www.klaipeda.lt

Kłajpeda położona jest na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad rzeką Niemen. Prawa miejskie otrzymała w 1254 roku. Zniszczona pod koniec II wojny światowej, po wojnie rozwinęła się w miasto przemysłowo-portowe. Okręg Kłajpeda jest jedynym litewskim okręgiem położonym nad Bałtykiem, a port w Kłajpedzie jest najważniejszym litewskim portem morskim. Pod względem liczby mieszkańców (ok. 149 160) zajmuje trzecie miejsce wśród litewskich miast. Pełni rolę ośrodka kulturalnego, przemysłowego oraz naukowego zachodniej Litwy. Podstawą gospodarki Kłajpedy jest przemysł morski, ale w mieście rozwija się także przemysł spożywczy, tytoniowy, elektryczny, maszynowy, budowlany, drzewny oraz meblarski. Od 2001 roku istnieje w mieście Wolna Strefa Ekonomiczna.

Wśród atrakcji turystycznych Kłajpedy wymienić można Akwarium Morskie i Delfinarium. Otwarte w 1994 r. Delfinarium to jedyny tego rodzaju obiekt na wschodnim wybrzeżu Bałtyku.

12.01.1993 roku została podpisana umowa o współpracy na polu kultury, sportu, komunikacji (morskiej i lądowej) i organizacji wspólnych spotkań przedstawicieli Izb Gospodarczych.

Efekty współpracy:

 • w wyniku współpracy w tzw. "Trójkącie" Gdynia-Kłajpeda-Karlskrona zorganizowane zostały regaty pomiędzy trzema miastami na wodach Morza Bałtyckiego
 • spotkanie Zarządu Miasta Gdyni z przedstawicielami jednej z prywatnych firm z Kłajpedy dot. możliwości uruchomienia połączenia promowego pomiędzy naszymi miastami; w efekcie uruchomiono wodolot na linii Gdynia-Kłajpeda w sezonie 1995
 • współpraca przy tworzeniu Euroregionu - marzec-grudzień 1997
 • Izba Przemysłowo-Handlowa z Kłajpedy i Urząd Miasta Gdyni - misja gospodarcza firm litewskich w Gdyni - marzec 1998
 • pobyt delegacji z Kłajpedy w Gdyni w związku z udziałem w Polsko-Litewskim Forum Samorządowym w Warszawie - marzec/kwiecień 1998
 • szkolenie na temat tworzenia strategii rozwoju Gdyni przeprowadzone przez przedstawicieli Biura Planowania Rozwoju Gdyni UM Gdyni dla Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego UM Kłajpedy - maj 1998
 • ufundowanie pobytu artyście z Kłajpedy w Gdyni- laureata konkursu na logo Euroregionu Bałtyk - sierpień 1998
 • udział przedstawicieli Gdyni w konferencji "Klaipeda - a New Baltic Point for Young Business" - październik 1998
 • udział przedstawiciela Gdyni w posiedzeniach Euroregionu Bałtyk w Kłajpedzie - kwiecień, sierpień 1999
 • udział przedstawicieli Gdyni w seminarium w Kłajpedzie dot. programu Interreg - sierpień 1999
 • udział przedstawicieli Gdyni w uroczystościach związanych z przyznaniem Kłajpedzie Honorowej Flagi Rady Europy - wrzesień 1999
 • udział Kłajpedy w I Targach Euroregionu Bałtyk Expo '99 w Gdyni - październik 1999
 • wizyta robocza w Kłajpedzie przedstawicieli Zarządu i Rady Miasta w celu omówienia współpracy - marzec 2000
 • udział sportowców z Kłajpedy w VIII Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2000
 • udział organizacji pozarządowych z Kłajpedy w Kongresie Baltica 2000 w Gdyni - wrzesień 2000
 • udział Gdyni w II Targach Euroregionu Bałtyk Expo 2000 w Kłajpedzie - październik 2000
 • współpraca przy formułowaniu projektu "Zjednoczeni w walce z narkotykami" - listopad 2000
 • udział reprezentanta Gdyni w seminarium w Kłajpedzie: "Com-Invest" - luty 2001
 • uczestnictwo przedstawicieli Kłajpedy w projekcie "Zjednoczeni w walce z narkotykami" - kwiecień 2001
 • udział przedstawicieli Gdyni w uroczystościach związanych z przyznaniem Kłajpedzie Honorowej Plakiety Rady Europy - lipiec 2001
 • wizyta studyjna delegacji gdyńskiej w Kłajpedzie w zakresie zarządzania komunikacją zbiorową i operacjonalizacji polityki transportowej - wrzesień 2001
 • udział młodzieży z Kłajpedy w X Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2002
 • zasadzenie symbolicznego drzewka przez reprezentantów Kłajpedy w gdyńskiej Alei Miast Bliźniaczych - maj 2002
 • udział przedstawicieli Gdyni w obchodach 750-lecia Miasta Kłajpedy - lipiec/sierpień 2002
 • udział przedstawicieli Kłajpedy w Konferencji Związku Miast Bałtyckich "Bez Barier", która odbyła się w Gdyni - wrzesień 2002
 • udział przedstawicieli Kłajpedy w uroczystości wręczenia Gdyni Nagrody Europy - wrzesień 2002
 • udział przedstawicieli Gdyni w warsztatach w Kłajpedzie w ramach projektu SEBTrans - marzec 2003
 • udział młodzieży z Kłajpedy w XI Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2003
 • udział przedstawiciela Gdyni w zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk szkoleniu w ramach projektu: "Transgraniczna sieć" - czerwiec 2003
 • udział przedstawicieli Gdyni w uroczystości wręczenia Kłajpedzie Nagrody Europy oraz w Konferencji Generalnej Związku Miast Bałtyckich - październik 2003
 • udział przedstawiciela Gdyni w spotkaniu w Kłajpedzie w ramach projektu SEBTrans-Link - luty 2004
 • udział młodzieży z Kłajpedy w XII Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - kwiecień/maj 2004
 • udział przedstawicieli Gdyni w Festiwalu Morskim w Kłajpedzie - lipiec 2004
 • wizyta "Daru Młodzieży" w Kłajpedzie - wrzesień 2004
 • udział przedstawiciela Urzędu Miasta Kłajpedy w spotkaniu zorganizowanym w Gdyni w ramach projektu "Baltic Cruise Project" - styczeń 2005
 • udział przedstawiciela Rady Miasta Gdyni w posiedzeniu Rady Euroregionu Bałtyk - luty 2005
 • udział młodzieży z Kłajpedy w XIII Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - kwiecień 2005
 • udział przedstawicieli Urzędu i Rady Miasta Gdyni w X Jubileuszowym Spotkaniu Komisji Sportu Związku Miast Bałtyckich - kwiecień 2005
 • uczestnictwo przedstawicielki Gdyni w spotkaniu w ramach projektu  "Baltic Cruise Project" - maj 2005
 • współpraca pomiędzy Urzędami Miast Gdyni i Kłajpedy przy realizacji projektu pt.: "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego" - spotkanie w Kłajpedzie - czerwiec/lipiec 2005
 • udział przedstawicieli Gdyni w Festiwalu Morskim oraz w Baltic Sail 2005 - lipiec 2005
 • udział reprezentantów Gdyni w spotkaniu w ramach projektu SEBTrans-Link - lipiec 2005
 • wizyta w Gdyni przedstawiciela Urzędu Miasta Kłajpedy w związku z planowanymi na 2006 r. Dniami Kłajpedy w Gdyni - wrzesień 2005
 • występ orkiestry smyczkowej "Camerata Klaipeda" oraz litewskiego wirtuoza skrzypiec Vilhelmasa Cepinskisa na VIII Festiwalu Muzyki Sakralnej w Gdyni - wrzesień 2005
 • współpraca Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Kłajpedzie w ramach projektu BALTINNO - "Baltic Innovation Bridge - wzmocnienie współpracy ekonomicznej i technologicznej Gdyni i Kłajpedy" - 2005-2006
 • udział Kłajpedy w gdyńskim projekcie RAINNET - "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap" - 2005-2007
 • udział delegacji oficjalnej z Kłajpedy w obchodach 80-lecia Gdyni - luty 2006
 • udział młodych sportowców z Kłajpedy w XIV Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2006
 • udział przedstawicieli Kłajpedy w Spotkaniu Rocznym Komisji Sportu Związku Miast Bałtyckich pt. "Aktywny Tryb Życia" - maj 2006
 • udział przedstawiciela Urzędu Miasta Gdyni w konferencji dot. współpracy sąsiedzkiej organizowanej w Kłajpedzie - czerwiec 2006
 • wizyta delegacji  oficjalnej z Kłajpedy w ramach "Dni Kłajpedy w Gdyni" oraz udział zespołu pieśni i tańca "Žilvinas", a także rzemieślników i firmy gastronomicznej z Kłajpedy w Jarmarku Jesiennym "Dary Ziemi" w Gdyni - wrzesień 2006
 • wystawa prac artystów fotografików z Kłajpedy utrwalających obrazy kłajpedzkiej starówki i okolic miasta - Galeria "Ratusz" w Gdyni - wrzesień 2006
 • wystawa prac artystów plastyków z Kłajpedy pt. "Sztuka kłajpedzka '06" - sala wystawowa Muzeum Miasta Gdyni w Centrum "Gemini" - listopad 2006
 • udział przedstawicielki Gdyni w spotkaniu dot. organizacji The Tall Ships' Races 2009 - luty 2007
 • udział młodzieży z Kłajpedy w XV Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2007
 • udział przedstawicieli Urzędu Miasta Kłajpedy w II seminarium w ramach projeku RAINNET  - wrzesień 2007
 • udział młodych sportowców z Kłajpedy w XVI Igrzyskach Miast Bliźniaczych  w Gdyni - maj 2008
 • udział przedstawicieli Kłajpedy w otwarciu Punku Informacji o Miastach Siostrzanych Gdyni w Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej - maj 2008
 • wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu Miasta Kłajpedy w Gdyni dot. projektów europejskich oraz przygotowania miasta do regat "The Tall Ships' Races 2009" - czerwiec 2008
 • udział przedstawicieli Gdyni w Festiwalu Morskim w Kłajpedzie - lipiec 2008
 • udzial przedstawiciela kłajpedzkiego Komitetu Organizacyjnego regat The Tall Ships' Races 2009 w spotkaniu portów-gospodarzy Regat - Gdynia,  luty 2009
 • udział przedstawicieli Gdyni w konferencji w Kłajpedzie dot. kultywowania i rozwijania tożsamości morskiej miast – maj 2010
 • udział młodzieży z Kłajpedy w XVIII Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni – maj 2010
 • wizyta przedstawicieli miasta Kłajpedy w Gdyni w celu omówienia stanu przygotowań do regat The Culture 2011 Tall Ships Regatta - spotkanie portów-gospodarzy Regat - kwiecień 2011
 • udział przedstawiciela Gdyni w uroczystości otwarcia nowej hali sportowej w Kłajpedzie - lipiec 2011
 • udział młodzieży z Kłajpedy w XX Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2012
 • udział delegacji gdyńskiej w obchodach 760-lecia miasta Kłajpeda - lipiec/sierpień 2012
 • udział młodzieży z Kłajpedy w XXI Igrzyskach Miast Bliźniaczych - maj 2013
 • udział przedstawicieli instytucji pomocy społecznej z Kłajpedy w spotkaniu Komisji UBC Inclusive and Healthy Cities w Gdyni – czerwiec 2015
 • udział oficjalnej delegacji gdyńskiej w Zgromadzeniu Generalnym Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy – czerwiec 2016
 • udział przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni w Forum Młodzieży odbywającym się podczas Zgromadzenia Generalnego Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy – czerwiec 2016

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: mpawlinska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 23.07.2010
Data udostępnienia informacji: 19.12.2005
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.06.2020 11:08 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
15.06.2020 11:05 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
04.06.2020 13:12 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
28.07.2017 10:34 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
11.10.2012 12:40 Dodanie informacji Monika Pawlińska