Kilonia

KILONIA (Republika Federalna Niemiec)
http://www.kiel.de/

Kilonia - miasto portowe położone w północnych Niemczech nad Morzem Bałtyckim, jest jednocześnie od 1946 roku stolicą kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn. Miasto zapisało się w historii jako port i centrum handlowe. Kilonia uzyskała prawa miejskie w 1242r. W średniowieczu w mieście znajdowało się jedynie 200 domów, obecnie Kilonia liczy ok. 248 270 mieszkańców.

Miasto stanowi centrum edukacji i nauki. W Kilonii działa wiele firm komputerowych oraz firm z branży multimedialnej. Mieści się tam Wissenschaftspark Kiel – Kiloński Park Naukowy, skupiający społeczność liczącą ok. 100 firm i 1600 pracowników. Kai - City - Kiel - to nowoczesna dzielnica zbudowana na dawnych terenach stoczniowych, na terenie której znajdują się między innymi ważne firmy zajmujące się e-biznesem.

Kilonia jest jednym z większych ośrodków biznesu w Niemczech, a także miejscem tranzytu towarów i pasażerów. Kanał Kiloński łączący Morze Północne z Bałtykiem to najbardziej uczęszczany sztuczny szlak wodny w Europie.

Turystów przyciąga do Kilonii także "Kieler Woche"- impreza łącząca regaty z imprezami społeczno-kulturalnymi. Korzenie tej imprezy sięgają regat z 1882 roku. W "Kieler Woche" corocznie bierze udział ok. 3,5 miliona turystów, w trakcie regat uczestniczy ok. 1 500 żagłowek oraz 4 000 żeglarzy. Jest to największy letni festiwal w Europie Północnej, a zarazem największa impreza żeglarska na świecie. W 1936 oraz 1972 roku odbywały się w Kilonii regaty olimpijskie.  Podczas "Kieler Woche" odbywa się 2200 imprez oraz 400 koncertów.

Inną z letnich atrakcji miasta jest festiwal Spiellinie. W czasie festiwalu przez dziewięć dni można posłuchać na ulicach miasta przeróżnych gatunków muzyki.

Współpraca opiera się na "Porozumieniu ramowym" podpisanym 25.06.1985 r., a następnie zastąpionym zmodyfikowaną wersją, która została podpisana w Gdyni w dniu 7.02.1997 r. Porozumienie dotyczy wzajemnej współpracy w zakresie gospodarki komunalnej, służby zdrowia i opieki społecznej, budownictwa komunalnego, przemysłu stoczniowego, kultury, sportu i turystyki.

Efekty współpracy:

 • Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej - stała współpraca naukowa z Schiffahrtmedizinischer Institut der Marine w Kilonii
 • Pogotowie Ratunkowe otrzymało w darze sprzęt medyczny
 • Kilonia przekazała zabawki Domowi Dziecka w Gdyni
 • Szpital PCK - szkolenie jednego z lekarzy szpitala w Kilońskiej Klinice Położniczo-Ginekologicznej u światowej sławy profesora Sema. Kilku chirurgów szpitala odbyło szkolenie oraz praktyki obsługi sprzętu laparoskopowego i wykonywania zabiegów tą metodą.
 • wizyta 43 dyrektorów gdyńskich szkół podstawowych w Kilonii - 1993
 • wymiany mieszkańców:
  • wizyta grupy 120 mieszkańców Kilonii w Gdyni - przełom września i paźziernika 1995r.
  • rewizyta 60 mieszkańców Gdyni w Kilonii - maj 1996 r.
  • wizyta 40 mieszkańców Kilonii w Gdyni - wrzesień 1997 r.
  • rewizyta 45 mieszkańców Gdyni w Kilonii - czerwiec 1998 r.
  • wizyta 44 mieszkańców Kilonii w Gdyni - sierpień 1999 r.
  • rewizyta 47 mieszkańców Gdyni w Kilonii - czerwiec 2000 r.
  • wizyta 40 mieszkańców Kilonii w Gdyni - lipiec 2001 r.
  • rewizyta 47 mieszkańców Gdyni w Kilonii - czerwiec 2002 r.
  • wizyta 31 mieszkańców Kilonii w Gdyni - maj/czerwiec 2003 r.
 • wymiana doświadczeń z Ogrodnikiem Miejskim w Kilonii w celu zagospodarowania terenów zielonych w Gdyni - styczeń 1996
 • wizyta amatorskiego chóru z Kilonii w Gdyni - paĽdziernik 1996
 • przygotowanie projektu Parku Kilońskiego w Gdyni przy pomocy Biura Terenów Zielonych w Kilonii (1996/1997) oraz nadanie przez Radę Miasta Gdyni oficjalnej nazwy Park Kiloński ww. terenowi przeznaczonemu na cele rekreacyjne
 • Urząd Miasta - nawiązanie współpracy z Towarzystwem Niemcy-Polska oraz Towarzystwem Krzewienia Kultury Polskiej "POLONUS" w Kilonii - współpraca przy Kieler Woche i Kulturelle Woche
 • Zespół Szkół Chłodniczych z Gdyni i Friedrich Junge-Schule w Kilonii - wymiana międzyszkolna:
  • wizyta młodzieży kilońskiej w Gdyni - 1996
  • wizyta uczniów z Gdyni w Kilonii - marzec 1997
  • wizyta uczniów z Kilonii w Gdyni - październik 1998 r.
  • wizyta uczniów z Gdyni w Kilonii - kwiecień 1999 r.
  • wizyta uczniów z Kilonii w Gdyni - kwiecień 2001 r.
  • wizyta uczniów z Gdyni w Kilonii - kwiecień 2002 r.
  • wizyta uczniów z Kilonii w Gdyni - kwiecień 2003 r.
  • wizyta uczniów z Gdyni w Kilonii - maj 2004 r.
  • wizyta uczniów z Kilonii w Gdyni - kwiecień 2005 r.
  • wizyta uczniów z Gdyni w Kilonii - kwiecień 2006 r.
 • wystawa artystów gdyńskich w Kilonii ("4 x K") w ramach cyklu "Europejskie spotkania artystów" styczeń/luty 1997. W ramach rewizyty 3 rzeĽbiarzy z Kilonii przygotowało w Gdyni wystawę pt. "mmhh! Barszcz". Wystawę można było oglądać w gdyńskiej "Galerii 78" - maj 1998
 • praktyka pracownicy biura Ogrodnika Miasta UM Gdyni w Biurze Terenów Zielonych w Kilonii - luty 1997
 • wznowienie "Porozumienia ramowego o współpracy między Gdynią i Kilonią" - luty 1997
 • udział sportowców gdyńskich w Międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju Piłki Nożnej Miast Siostrzanych w Kilonii - maj 1997
 • coroczny udział miasta Gdyni w międzynarodowej imprezie Kieler Woche - stoisko gdyńskie z ofertą informacyjno-turystyczną oraz promujące regionalne rzemiosło - czerwiec 1997 - 2015
 • Hansa Days w Gdańsku - zyski ze sprzedaży upominków promocyjnych na stoisku Kilonii przekazane zostały Centrum Pomocy Dzieciom i Rodzinie - czerwiec 1997
 • wystawa Muzeum Miasta Gdyni w skansenie etnograficznym w Kilonii "Dawne na nowo odkrywane - Tatczëzna"- czerwiec/lipiec 1997
 • wizyta w Gdyni unikalnej jednostki HANSEKOGGE w 25. rocznicę wystawy gospodarczej Kilonii w Gdyni - sierpień 1997
 • nawiązanie współpracy dot. zwalczania sekt w ramach programu "Bezpieczne Miasto"- druk plakatów i ulotek w Gdyni wg. projektu niemieckiego za zgodą Biura Premiera Landu Szlezwik-Holsztyn, Sekcji d/s Informacji i Dokumentacji na temat Sekt - wrzesień1997
 • udział sportowców z kilońskich klubów piłki nożnej w młodzieżowym międzynarodowym turnieju piłki nożnej Bałtyk Cup - grudzień 1997, 1998, 1999 i 2000
 • występy Gdyńskiego Klubu Gimnastyczek w Kilonii - czerwiec 1999
 • zakończenie I etapu prac i otwarcie Parku Kilońskiego w Gdyni - czerwiec 1999
 • występy grupy jazzowej Labskaus w ramach III Pikniku Jazzowo-Bluesowego w Gdyni - lipiec/sierpień 1999
 • przekazanie w darze ławki do "Parku Kilońskiego" w Gdyni przez UM Kilonii - sierpień 1999
 • udział piłkarzy Gdyńskiego Klubu BAŁTYK w turnieju piłki nożnej w Kilonii - wrzesień 1999
 • wymiana doświadczeń z zakresu przygotowania przez UM Gdyni przewodnika po mieście dla osób niepełnosprawnych - 1999
 • wizyta gdyńskiego żaglowca "Daru Młodzieży" w Kilonii - październik 1999
 • wizyta Towarzystwa Niemcy - Polska z Kilonii na Kaszubach - październik 1999
 • udział gdyńskiej firmy w zorganizowanym przez Urząd Miasta Kilonii I Jarmarku Świątecznym Miast Siostrzanych. Obok Gdyni swoje stoiska miały Brest (Francja), Coventry (Wielka Brytania), Kaliningrad (Rosja), Ryga (Łotwa), Stralsund (Niemcy), Tallin (Estonia) - listopad/grudzień 1999
 • przekazanie w darze przez UM Kilonii zjeżdżalni i huśtawki do "Parku Kilońskiego" w Gdyni - luty 2000
 • udział w seminarium dotyczącym ochrony środowiska naturalnego w gospodarce komunalnej. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele Kilonii oraz miast siostrzanych Kilonii: Gdyni, Kaliningradu, Sowiecka i Tallina. Podczas seminarium gospodarze przedstawili swoje doświadczenia dot. kilku działów gospodarki komunalnej: oczyszczania miasta, oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami oraz zarządzania energią. Kilończycy zadeklarowali pomoc w realizacji projektów - w każdym z siostrzanych miast w dziedzinach omawianych na seminarium. Gdynia planuje nawiązać współpracę z Kilonią m.in. w zakresie wprowadzania energooszczędnych rozwiązań w budynkach komunalnych, szkołach, przedszkolach, szpitalach itp., a także rozwiązań organizacyjnych w zakresie prac przy budowie i eksploatacji sieci kanalizacyjnych - maj 2000
 • obchody 15-lecia współpracy Gdyni i Kilonii:
  • wydanie przez UM Gdyni plakatu okolicznościowego,
  • przygotowanie przez UM Gdyni udziału przedstawicieli Gdyni w kilońskiej imprezie: "Polska jesień 2000" zorganizowanej przez Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Kilonii w dniach 11-26.10.2000. W ramach imprezy odbyły się trzy występy gdyńskiego zespołu taneczno-wokalnego "Delfinki": raz w siedzibie Towarzystwa Niemiecko-Polskiego i dwa razy w gimnazjum Hans-Geiger-Gymnasium oraz Ernst-Barlach-Gymnasium. Ponadto w dniach 11-23.10.2000 r. w Ratuszu Kilońskim odbyła się wystawa fotograficzna pt. "Śmierzchalscy trzy pokolenia".
 • udział gdyńskiej firmy (wyroby bursztynowe) w II Jarmarku Świątecznym Miast Siostrzanych w Kilonii - listopad/grudzień 2000
 • zorganizowanie w Kilonii występów gdyńskiego teatru tańca nowoczesnego "Dada von Bzdülow" przy współpracy z Towarzystwem Niemiecko-Polskim w Kilonii - maj 2001
 • wizyta studyjna w Kilonii specjalistów ds. księgowości i budżetu Urzędu Miasta Gdyni dotycząca dostosowania przepisów finansowych do norm Unii Europejskiej - maj 2001
 • uczestnictwo przedstawiciela Gdyni w seminarium: "The Baltic Sea Region in the New Europe" - sierpień/wrzesień 2001
 • przesłanie przez Kilonię (w odpowiedzi na apel Gdyni) pieniędzy zebranych w zbiórce publicznej na rzecz powodzian z gminy Gorzyce - sierpień 2001
 • udział gdyńskiej firmy (wyroby bursztynowe) w III Jarmarku Świątecznym Miast Siostrzanych w Kilonii - listopad/grudzień 2001
 • wyjazd do Kilonii gdyńskiej drużyny piłki ręcznej dziewcząt z Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Zespole Szkół nr 9 w ramach wymiany między klubami - kwiecień 2002
 • udział młodzieży z Kilonii w X Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2002
 • zasadzenie symbolicznego drzewka przez reprezentantów Kilonii w gdyńskiej Alei Miast Bliźniaczych - maj 2002
 • udział przedstawiciela Kilonii w Konferencji Związku Miast Bałtyckich "Bez Barier", która odbyła się w Gdyni - wrzesień 2002
 • udział przedstawiciela Kilonii w uroczystości wręczenia Gdyni Nagrody Europy - wrzesień 2002
 • wizyta studyjna w Kilonii specjalistów ds. budżetu Urzędu Miasta Gdyni dotycząca planowania i projektowania budżetu - listopad 2002
 • udział gdyńskiej firmy (wyroby bursztynowe) w IV Jarmarku Świątecznym Miast Siostrzanych w Kilonii - listopad/grudzień 2002
 • przekazanie w darze przez Dom Pomocy Społecznej z Kilonii sterowanych elektrycznie łóżek szpitalnych na rzecz Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni - kwiecień 2003
 • udział młodzieży z Kilonii w XI Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2003
 • przekazanie przez grupę pracowników Urzędu Miasta Kilonii darów pieniężnych na rzecz Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni - maj 2003
 • wystawa artysty kilońskiego Marko Köppe w Gdyni pt. "Impresje kilońskie. Miasto w oczach artysty" - czerwiec 2003
 • wizyta w Kilonii w trakcie "Kieler Woche" grupy młodzieży z gdyńskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 na zaproszenie kilońskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Polskiej "Polonus" - czerwiec 2003
 • wizyta studyjna w Gdyni grupy studentów Instytutu Geografii Uniwersytetu Kilońskiego w zakresie rozwoju miast i portów w regionach nadbałtyckich - lipiec 2003
 • wizyta studyjna w Gdyni Wiceprezydenta Kilonii - wrzesień/październik 2003
 • udział gdyńskiej firmy w V Jarmarku Świątecznym w Kilonii - grudzień 2003
 • wizyta studyjna przedstawicieli Gdyni w Kilonii dot. omówienia wspólnych przedsięwzięć w ramach kampanii promocyjnej Gdyni - luty 2004
 • udział młodzieży z Kilonii w XII Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - kwiecień/maj 2004
 • wizyta w Gdyni przedstawicieli kilońskiego teatru "Die Komoedianten" dot. omówienia planów współpracy z Teatrem Miejskim - czerwiec 2004
 • przekazanie w darze sprzętu komputerowego przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej "Polonus" dla Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży "Vitava" - czerwiec 2004
 • udział przedstawiciela Urzędu Miasta Gdyni w konferencji zorganizowanej w Kilonii pt."Restrukturyzacja portu jako szansa rozwoju urbanistycznego" - listopad 2004
 • udział gdyńskiej firmy w VI Jarmarku Świątecznym w Kilonii - grudzień 2004
 • przekazanie przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej "Polonus" z Kilonii Stowarzyszeniu "Vitava" świątecznych prezentów dla dzieci w postaci zabawek, ubrań, zegarków, artykułów plastycznych i biurowych, gier stolikowych - grudzień 2004
 • przekazanie Stowarzyszeniu "Vitava" w darze środków finansowych pozyskanych w wyniku zbiórki pieniężnej zorganizowanej z inicjatywy przedstawicielki Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Kilonii - grudzień 2004
 • wizyta delegacji oficjalnej Urzędu Miasta Kilonii na czele z Przewodniczącym Rady
  Miasta w celu omówienia obchodów 20-lecia współpracy miast siostrzanych - styczeń 2005
 • wizyta robocza przedstawiciela Urzędu Miasta i Muzeum Miasta Gdyni w Kilonii w związku z organizacją wystaw gdyńskich w Kilonii w ramach jubileuszu 20-lecia współpracy siostrzanej - marzec 2005
 • wystawa "Sierpniowe strajki" - sierpień 2005
 • udział młodzieży z Kilonii w XIII Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - kwiecień 2005
 • obchody 20-lecia współpracy miast siostrzanych Gdyni i Kilonii (kwiecień - październik 2005):
 • X spotkanie młodzieży kilońskiej ze szkoły Kieler Friedrich-Junge-Schule i Realschule Pries oraz z gdyńskiego Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych - Gdynia, kwiecień 2005
 • wystawa fotograficzna gdyńskich fotografików Marzeny i Maurycego Śmierzchalskich pt. "Kilonia w gdyńskim obiektywie", Galeria "Ratusz" - Gdynia, kwiecień/maj 2005
 • wizyta Towarzystwa Niemiecko-Polskiego z Kilonii - Gdynia, maj 2005
 • wystawa fotograficzna autorstwa Sławomira Kitowskiego pt. "Schoenes Gdynia - eine Partnerstadt stellt sich vor" (Piękna Gdynia - prezentacja miasta siostrzanego) - Kilonia, czerwiec/lipiec 2005
 • wizyta delegacji oficjalnej Gdyni w Kilonii na uroczystości obchodów 20-lecia współpracy miast siostrzanych - wrzesień 2005
 • wystawa pt. "Gdynia - die Geschichte einer Partnerstadt" (Gdynia - historia miasta siostrzanego) - Ratusz Kiloński, wrzesień 2005
 • wystawa pt. "Miniaturen der Webkunst" (Miniatury tkackie) - wystawa Międzynarodowego Nadbałtyckiego Triennale Miniatury Tkackiej w Gdyni, prezentująca prace artystów biorących udział w konkursach w latach 2001-2004 - Ratusz Kiloński, wrzesień 2005
 • wystawa pt. "Drei Dimensionen" (Trzy wymiary) prezentująca prace współczesnych artystów gdyńskich: Janusza Osickiego (malarstwo), Aleksandra Widyńskiego (tkanina drukowana) i Dąbrówki Tyślewicz (rzeźba i ceramika) - Kilonia, Centrum Kultury "Hof Akkerboom", wrzesień/październik 2005
 • turniej piłki nożnej w Kilonii dla młodych sportowców z obu miast połączony ze spotkaniami integracyjnymi - wrzesień 2005
 • wizyta w Kilonii grupy wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z Gdyni na zaproszenie kilońskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Polskiej "Polonus" - wrzesień 2005
 • występy w Kilonii Teatru "Dada von Bzduelow" z przedstawieniem "Kilka Błyskotliwych Spostrzeżeń" - wrzesień 2005
 • udział gdyńskiej firmy w VII Jarmarku Świątecznym w Kilonii - grudzień 2005
 • udział delegacji oficjalnej z Kilonii w obchodach 80-lecia Gdyni - luty 2006
 • udział młodzieży z Kilonii w XIV Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2006
 • występ gdyńskiego Teatru Gościnnego z przedstawieniem "Moscoviada" na scenie kilońskiego teatru "Die Komoedianten" - maj 2006
 • wizyta uczniów i nauczycieli ze szkoły Gesamtschule Kiel Hasse w Gimnazjum nr 11 - wrzesień 2006
 • wizyta uczniów i nauczycieli z liceum Kathe-Kolwitz-Schule w ramach wymiany międzyszkolnej z IV Liceum Ogólnokształcącym - wrzesień 2006
 • występ kilońskiego teatru "Die Komoedianten" z przedstawieniem "Bagger" na scenie Teatru Muzycznego w ramach współpracy z Teatrem Gościnnym - październik 2006
 • udział gdyńskiej firmy w VIII Jarmarku Świątecznym w Kilonii - listopad/grudzień 2006
 • udział młodzieży z Kilonii w XV Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2007
 • wizyta uczniów z kilońskiej szkoły Kaethe-Kollwitz-Schule w ramach wymiany międyszkolnej z IV LO w Gdyni - czerwiec 2007
 • udział gdyńskiej firmy w IX Jarmarku Świątecznym w Kilonii - listopad/grudzień 2007
 • udział młodych sportowców z Kilonii w XVI Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2008
 • udział przedstawicieli Kilonii w otwarciu Punku Informacji o Miastach Siostrzanych Gdyni w Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej - maj 2008
 • udział gdyńskiej firmy w X Jarmarku Świątecznym w Kilonii - listopad/grudzień 2008
 • udział młodzieży kilońskiej w XVII Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2009
 • wizyta studyjna przedstawicieli stowarzyszenia prawników i ekonomistów działających na rzecz Landu Szlezwik-Holsztyn - wrzesień 2009
 • wizyta przedstawicieli Urzędu Miasta Kilonii - wizyta robocza dot. organizacji obchodów 25-lecia współpracy Gdyni i Kilonii - październik 2009
 • udział gdyńskiej firmy w XI Jarmarku Świątecznym w Kilonii - listopad/grudzień 2009
 • udział młodych sportowców z Kilonii w XVIII Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2010
 • wizyta władz miasta Kilonii, przedstawicieli Towarzystwa Niemiecko-Polskiego z Kilonii, grupy teatralnej "Theater im Werftpark Kiel", zespołu muzycznego Funk Kombinat Kiel, dziennikarza oraz fotografika kilońskiego w związku z obchodami 25-lecia partnerstwa miast Gdyni i Kilonii. Obchody jubileuszowe zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie w ramach projektu "Razem dla europejskiego dialogu - 25-lecie partnerstwa miast Gdyni i Kilonii" - maj 2010
 • udział oficjalnej delegacji gdyńskiej w części obchodów 25-lecia partnerstwa miast realizowanych w Kilonii - czerwiec 2010
 • udział delegacji gdyńskiej w kongresie Federalnego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich w Kilonii - listopad 2010
 • udział gdyńskiej firmy w XII Jarmarku Świątecznym w Kilonii - listopad/grudzień 2010
 • wizyta studyjna w Kilonii kierownika biura Ogrodnika Miasta dotycząca planowania przestrzennego i zieleni miejskiej - kwiecień 2011
 • udział młodzieży w XIX Igrzyskach Miast Bliźniaczych - maj 2011
 • udział gdyńskiej firmy w XIII Jarmarku Świątecznym w Kilonii - listopad/grudzień 2011
 • wizyta młodzieży i przedstawicieli Towarzystwa Niemiecko-Polskiego z Kilonii w ramach wymiany doświadczeń - grudzień 2011
 • wizyta młodzieży i nauczycieli z Gemeinschaftsschule Friedrichsort w ramach wymiany międzyszkolnej z Zespołem Szkół Chłodniczych i Elektronicznych - kwiecień 2012
 • wizyta Szefa Kancelarii Premiera Landu Szlezwik-Holsztyn - kwiecień 2012
 • udział młodzieży z Kilonii w XX Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2012
 • wizyta uczniów i nauczycieli ze szkoły Lilli-Martius-Schule w ramach współpracy miast siostrzanych - czerwiec 2012
 • udział gdyńskiej firmy w XIV Jarmarku Świątecznym w Kilonii - listopad/grudzień 2012
 • wizyta młodzieży z kilońskiej szkoły Friedrichsort-Oberschule w ramach wymiany międzyszkolnej z Zespołem Szkół Chłodniczych i Elektronicznych - kwiecień 2013
 • udział młodzieży z Kilonii w XXI Igrzyskach Miast Bliźniaczych - maj 2013
 • wizyta w Gdyni nauczycieli i uczniów z Regionales Berufsbildungszentrum Soziales, Ernährung und Bau der Landeshauptstadt Kiel w ramach programu Comenius realizowanego we współpracy z Zespołem Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych - wrzesień 2013
 • udział gdyńskiej firmy w XV Jarmarku Świątecznym w Kilonii - listopad/grudzień 2013
 • udział  młodych żeglarzy z klubu MKŻ Arka Gdynia w regatach Goldener Opti w Kilonii - maj 2014
 • udział delegacji gdyńskiej w Kieler Woche 2014 - stoisko promocyjne Gdyni na Rynku Międzynarodowym oraz udział delegacji oficjalnej w Międzynarodowym Forum Miast - czerwiec 2014
 • wizyta w Gdyni załogi kilońskiego jachtu "Arndt" w ramach rejsu po miastach siostrzanych - lipiec 2014
 • udział delegacji Urzędu Miasta Kilonii w międzynarodowej konferencji "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku i jej waloryzacja" - wrzesień 2014
 • udział gdyńskiej firmy w XVI Jarmarku Świątecznym w Kilonii - listopad/grudzień 2014
 • udział grupy młodzieży z Kilonii w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej dla Młodzieży do lat 13, "ARKA GDYNIA CUP' 2015" - styczeń 2015
 • wizyta studyjna przedstawicieli Towarzystwa Niemiecko-Polskiego z Kilonii – maj 2015
 • udział młodzieży z klubu MKŻ Arka Gdynia oraz YKP Gdynia w regatach Goldener Opti w Kilonii - maj 2015
 • udział młodych piłkarzy, szczypiornistów oraz tenisistów z Gdyni w turnieju w Kilonii - czerwiec 2015
 • udział delegacji gdyńskiej w Kieler Woche 2015 - stoisko promocyjne Gdyni na Rynku Międzynarodowym, udział delegacji gdyńskiej w uroczystym spotkaniu w Ratuszu Kilońskim z okazji 30-lecia współpracy miast siostrzanych oraz udział delegacji gdyńskiej w Międzynarodowym Forum Miast - czerwiec 2015
 • występ gdyńskiego zespołu „The Esthetics" na Scenie Młodych (Junge Bühne Kiel) w Kilonii - czerwiec 2015
 • sztafeta 20 biegaczy z Urzędu Miasta Kilonii, którzy przybiegli z Kilonii do Gdyni, świętując w ten sposób 30-lecie współpracy miast siostrzanych - 28 czerwca do 4 lipca 2015
 • obchody 30-lecia współpracy miast siostrzanych Gdyni i Kilonii w ramach realizacji projektu: „Partycypacja obywatelska i innowacje społeczne - nowy wymiar partnerstwa miast. Jubileusz 30-lecia współpracy Gdyni i Kilonii” – wrzesień 2015
 • udział  gdyńskiej firmy w XVII Jarmarku Świątecznym w Kilonii – listopad/grudzień 2015
 • wizyta uczniów i nauczycieli ze szkoły w Kilonii w ramach wymiany międzyszkolnej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni – czerwiec 2016
 • udział delegacji gdyńskiej w Kieler Woche 2016 - stoisko promocyjne Gdyni na Rynku Międzynarodowym oraz udział delegacji oficjalnej w Międzynarodowym Forum Miast – czerwiec 2016
 • udział  gdyńskiej firmy w XVIII Jarmarku Świątecznym w Kilonii – listopad/grudzień 2016
 • wizyta uczniów i nauczycieli ze szkoły w Kilonii w ramach wymiany międzyszkolnej z Gimnazjum nr 13 w Gdyni – maj 2017
 • udział delegacji gdyńskiej w Kieler Woche 2017 - stoisko promocyjne Gdyni na Rynku Międzynarodowym oraz udział delegacji oficjalnej w Międzynarodowym Forum Miast – czerwiec 2017
 • udział  gdyńskiej firmy w XIX Jarmarku Świątecznym w Kilonii – listopad/grudzień 2017
 • udział delegacji gdyńskiej w Kieler Woche 2018 - stoisko promocyjne Gdyni na Rynku Międzynarodowym oraz udział delegacji oficjalnej w Międzynarodowym Forum Miast– czerwiec 2018
 • udział  gdyńskiej firmy w XX Jarmarku Świątecznym w Kilonii – listopad/grudzień 2018
 • udział delegacji gdyńskiej w Kieler Woche 2019 - stoisko promocyjne Gdyni na Rynku Międzynarodowym oraz udział delegacji oficjalnej w Międzynarodowym Forum Miast– czerwiec 2019
 • udział  gdyńskiej firmy w XXI Jarmarku Świątecznym w Kilonii – listopad/grudzień 2019

 

   

  Rejestr zmian

  Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
  Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
  Wprowadził informację: mpawlinska
  Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
  Data wytworzenia informacji: 23.07.2010
  Data udostępnienia informacji: 19.12.2005
  Ostatnia aktualizacja: 15.06.2020
  Data aktualizacji Czynność Osoba
  15.06.2020 10:46 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
  04.06.2020 09:56 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
  04.06.2020 09:54 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
  01.06.2020 12:55 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
  10.10.2018 09:41 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
  10.10.2018 09:17 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
  28.07.2017 10:32 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
  28.07.2017 09:40 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
  28.03.2014 11:06 Aktualizacja treści Monika Pawlińska