Karlskrona


KARLSKRONA (Szwecja)
http://www.karlskrona.se/

Miasto powstało w 1680 r. z inicjatywy Karola XI. Zbudowane zostało w celach obronnych, aby chronić flotę i świadczyć o potędze Szwecji. Pięknie położone, rozpościera się na 33 wyspach należących do archipelagu Blekinge na południowo-wschodnim krańcu Półwyspu Skandynawskiego. Jest typowym miastem morskim, nowoczesnym portem małej żeglugi usytuowanym nieomalże w centrum miasta. Karlskrona została uznana za skarb historii marynistycznej i w 1998 roku wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Miasto liczy ok. 66 630 mieszkańców.

W mieście podziwiać można budynki pochodzące z XVI i XVII wieku, okresu, kiedy Szwecja była mocarstwem. Wśród zabytków architektury marynistycznej podziwiać można 300-metrowy warsztat linowy, fort Kungsholm oraz kasztel Drottningskär. Jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych Karlskrony jest Muzeum Marynarki Wojennej.

Miasto jest bardzo dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem telekomunikacji oraz technik informatycznych. W Karlskronie działa Telecom City - sieć firm o profilu IT. W 2001 roku Karlskrona otrzymała wyróżnienie dla najbardziej rozwijającego się miasta w Szwecji.

Umowa o współpracy w oparciu o zasady miast siostrzanych została podpisana 9.11.1990 roku. Dotyczy ona kooperacji w zakresie ochrony środowiska, komunikacji, zagadnień przemysłowych, edukacji, kultury, sportu i turystyki. 
Efekty współpracy:

• dar dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Porażeniem Mózgowym od Arbetsmarknadsinstitutet w
  Karlskronie: zestaw komputerowy i ksero
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni nawiązał kontakt z Karlskroną w maju 1995 r. w ramach  programu SALIDA. Celem programu było poznanie i wymiana doświadczeń oraz metod stosowanych w rozwiązywaniu społecznych problemów tj. alkoholizmu i narkomanii. Program stworzył pracownikom MOPS-u możliwość zapoznania się z warunkami i metodami pracy pomocy społecznej w Szwecji. W ramach tego projektu MOPS przyjmował szwedzkich pracowników pomocy społecznej w swoich ośrodkach opiekuńczych
•  projekt TEM/TER - Trans European Motorway/Trans European Railway -   to  przelotowa autostrada łącząca Europę Północną z Południową, od Gdyni/Gdańska do Aten/Ankary i na północ do Karlskrony i Oslo (TEM Scandinavia). Ważnym elementem projektowanej autostrady jest połączenie promowe Gdynia-Karlskrona, będące wynikiem współpracy obu miast. W Polsce powstało Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej TEM (deklarację Stowarzyszenia podpisało 6 miast polskich) w celu koordynacji prac związanych z budową autostrady na odcinku polskim. Gdynia jest założycielem tego Stowarzyszenia. Karlskrona jest liderem Stowarzyszenia Miast TEM Skandynawia w Szwecji, którego deklarację podpisało 11 miast  skandynawskich. Oba Stowarzyszenia podejmują działania w celu utworzenia dużego lobby na rzecz realizacji projektu TEM/TER
•  szkolenia dla pracowników szpitali gdyńskich
•  wizyta 43 dyrektorów gdyńskich szkół podstawowych w Karlskronie - 1993
•  organizacja młodzieżowego rejsu żaglowcem w "Trójkącie" Gdynia-Karlskrona-Kłajpeda
•  współpraca Marynarki Wojennej z jednym z klubów jachtowych w Karlskronie nad organizacją pierwszego  rejsu kajakowego marynarzy gdyńskich przez Bałtyk na trasie z Karlskrony przez Tarno,   Ahus, Simrishamn, Bornholm, Sandvig, Gudheim, Svaneke, Dueode, Darłowo, Ustkę, Łebę do Gdyni.  Trasa rejsu liczyła 270 mil morskich (tj. 500 km) - czerwiec 1996
•  MEDIATOUR - spotkanie dziennikarzy z prasy, radia i telewizji o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym.  Celem tego spotkania zorganizowanego przez rzeczników prasowych Gdańska, Gdyni i Sopotu, była  promocja walorów turystycznych naszego regionu. W 1996 roku podczas trwania spotkań firma Lion Ferry  zaprosiła dziennikarzy do Karlskrony (program obejmował: zwiedzanie miasta, spotkanie z władzami 
miasta, konferencję prasową na pokładzie promu Lion Queen, wizyty w 2 redakcjach lokalnych gazet) 
 • projekt "Baltic Bridge" - przedsięwzięcie dotyczące rozwoju żeglugi pasażerskiej i towarowej między Gdynią  i Karlskroną w Szwecji, promującej powstanie bliźniaczych terminali promowych w obu miastach
•  otwarcie Honorowego Konsulatu RP w Karlskronie - wrzesień 1996
•  współpraca przy tworzeniu Euroregionu Bałtyk - marzec-grudzień 1997
•  pomoc Karlskrony dla powodzian w południowej Polsce:
•  przekazanie leków i wyposażenia dla szkół (ławki, krzesła, biurka i tablice) - sierpień 1997
•  organizacja kolonii dla 40 dzieci w Karlskronie - sierpień 1997
•  uczestnictwo i współorganizacja Contact Convent - spotkanie przedstawicieli biznesu i handlu z 8 krajów  nadbałtyckich - Polski, Rosji, Litwy, Łotwy, Szwecji, Danii i Finlandii oraz Norwegii. Pierwsze 2-dniowe  spotkanie odbyło się na przełomie lipca i sierpnia 1997 r. na pokładzie promu Lion Europe w czasie rejsu  z Karlskrony (Szwecja) do Gdyni i z powrotem. Przedsięwzięcie to, zorganizowane przez Baltic Business  Center, Urząd Miasta Karlskrona i szwedzką firmę ALMI umożliwiło 150 firmom ponad 1000 spotkań  biznesowych; następne spotkanie Contact Convent ’98, przygotowywane wspólnie m.in. przez władze obu  miast, odbyło się na pokładzie promu Stena Europe w dniu 14 września 1998 r.
•  uczestnictwo w konferencji European Cities Against Drugs (Europejskie Miasta Przeciwko Narkotykom) w  Karlskronie - listopad 1997
•  wizyta studyjna przedstawicieli administracji gmin szwedzkich związanych z budownictwem, zorganizowana  przez Konsula Honorowego RP w Karlskronie we współpracy z Wydziałem Polityki Gospodarczej UM Gdyni -    maj 1998
•  przelot na motolotniach bez międzylądowania z Polski do Szwecji na trasie Gdańsk - Gdynia - Karlskrona czterech członków sekcji motolotni Aeroklubu Gdańskiego - oprócz wpisu do księgi Guinessa, lot miał na celu także promocję dwóch miast siostrzanych: Gdyni i Karlskrony -  czerwiec1998
•  wyjazd studyjny grupy 15 gdyńskich bibliotekarzy do Karlskrony. W trakcie wyjazdu uczestnicy złożyli  wizyty m.in. w muzeum bibliotekoznawstwa, bibliotekach szkolnych (szkoły podstawowej i wyższej) oraz w  bibliotece publicznej - wrzesień 1998
•  wizyta w Gdyni przedstawicieli Marynarki Wojennej i delegacji ze szpitala z Karlskrony z oddziału  zajmującego się medycyną hiperbaryczną w ramach współpracy z gdyńskim Instytutem Medycyny Morskiej  i Tropikalnej - z Zakładem Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego - październik 1998
•  otwarcie w Gdyni Baltic Business Center Gdynia - Karlskrona
•  wizyta studyjna Stevedore Company w Porcie Gdynia S.A. - czerwiec 1999
•  wizyta Zarządu Miasta Karlskrony w Gdyni - czerwiec 1999
•  wizyta studyjna przedstawicieli Gdyni w Karlskronie dot. spraw zapobiegania przestępczości, nawiązanie  współpracy UM Gdyni ze szwedzką policją - lipiec 1999
•  wizyta studyjna dyrektorów gdyńskich szkół średnich zawodowych w Karlskronie - wrzesień 1999
•  uczestnictwo i współorganizacja Business Convent ’99 - wrzesień 1999
•  uczestnictwo w Polsko-Szwedzkiej Konferencji Miast Siostrzanych w ramach I Targów Euroregionu Bałtyk  Expo ’99 - październik 1999
•  wizyta studyjna w Gdyni reprezentantów Policji Szwedzkiej z Karlskrony. Goście uczestniczyli w spotkaniu w  Komendzie Policji w Gdyni, podczas której omówiona została struktura organizacyjna KMP w Gdyni,  główne zasady dowodzenia siłami prewencji; przedyskutowano kwestie dotyczące cudzoziemców  zatrzymywanych na terenie RP, przedstawiono zasady funkcjonowania pionu kryminalnego KMP w Gdyni,  problemy w walce z przestępczością narkotykową oraz politykę informacyjną prowadzoną przez KMP w Gdyni. Wizyta miała na celu określenie wspólnych problemów, z którymi borykają się polscy i szwedzcy policjanci oraz ustalenie programu wymiany doświadczeń. Stronę polską reprezentowali między innymi Komendant Miejski Policji oraz Naczelnik Miejskiego Sztabu Policji KMP. Goście mieli możliwość zwiedzić Komisariat Policji w Gdyni Chyloni i uzyskać szczegółowe dane dotyczące pracy Komisariatu. W Urzędzie Miasta Gdyni zaś odbyło się spotkanie reprezentantów szwedzkiej policji z władzami miasta, przedstawicielami Komisji Bezpieczeństwa oraz Komendantem Wojewódzkim Policji - panem Stanisławem Białasem. W wyniku rozmów goście uzgodnili program współpracy i wzajemnych wizyt szkoleniowych - listopad 1999
•  rewizyta policji gdyńskiej w Karlskronie w celu zapoznania się ze szwedzkimi metodami walki z  przestępczością i narkomanią. W trakcie delegacji wysunięto propozycję nawiązania ścisłej współpracy  pomiędzy policjantami Gdyni i Karlskrony w zakresie zwalczania narkotyków, mającej na celu stworzenie tzw. "oficerów łącznikowych". Taka współpraca byłaby szczególnie przydatna w przypadku wymiany informacji dotyczącej już istniejących i nowo pojawiających się w obu miastach  środków odurzających - marzec 2000
•  wizyta Zarządu Miasta Gdyni w Karlskronie w ramach obchodów 10-lecia współpracy pomiędzy Gdynią a Karlskroną - podpisanie szczegółowego programu o współpracy pomiędzy miastami na lata 2000-2001 - maj 2000 
•  nadanie imienia "Plac Gdyński" skwerowi w Karlskronie w ramach obchodów 10-lecia współpracy - 12 maja 2000
•  spotkanie w Gdyni z 25 ekonomistami z Urzędu Miasta Karlskrony. Podczas spotkania dokonano prezentacji Gdyni oraz organizacji lokalnych. Przedstawiciele poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Gdyni zaprezentowali system finansowy i podatkowy w gminach, strukturę sektora publicznego w Polsce, system wyborów politycznych w Polsce, partie polityczne oraz organizację Urzędu wraz z poziomem jego komputeryzacji - czerwiec 2000
•  wizyta przedstawicieli policji szwedzkiej w Gdyni, w trakcie wizyty ustalono harmonogram współpracy i plan szkoleń na 2001 r. - wrzesień 2000 
•  udział Urzędu Miasta Gdyni i współorganizacja Business Convention Baltic Rim 2000 - spotkania małych i  średnich firm z krajów nadbałtyckich na promie Stena Europe - wrzesień 2000
•  współpraca przy formułowaniu projektu "Zjednoczeni w walce z  narkotykami" - listopad 2000
•  wizyta studyjna gdyńskich specjalistów ds. księgowości i budżetu w Karlskronie - listopad 2000
•  udział przedstawicieli Gdyni w seminarium "Baltic Tourism Academy" - styczeń 2001
•  organizacja Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego na promie "Stena Europe" - zakończenie kampanii  inwestycyjnej "Gdy inwestujesz... Gdynia" - kwiecień 2001
•  udział przedstawicieli Karlskrony w projekcie "Zjednoczeni w walce z narkotykami" (trzydniowe warsztaty w  Gdyni) - kwiecień 2001
•  udział młodzieży z Karlskrony w Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2001
•  wizyta w Gdyni przedstawicieli Wydziału Edukacji z Urzędu Miasta Karlskrony w ramach podsumowania  współpracy ze szkołą Chapmanskolan - czerwiec 2001
•  udział przedstawiciela Gdyni w Międzynarodowym Seminarium SEBTrans INTERREG II C- czerwiec 2001
•  wizyta studyjna w Gdyni "Stowarzyszenia szwedzkich samorządowych specjalistów ds. finansowych" -  sierpień 2001
•  wizyta studyjna w Karlskronie dotycząca edukacji dzieci niepełnosprawnych oraz dorosłych - wrzesień 2001
•  udział w Business Convention Baltic 2001 - spotkania małych i średnich firm z krajów nadbałtyckich na promie Stena Europe - wrzesień 2001 
•  przesłanie przez Karlskronę (w odpowiedzi na apel Gdyni) pieniędzy zebranych w zbiórce publicznej na rzecz powodzian z gminy Gorzyce - październik 2001
•  udział młodzieży z Karlskrony w X Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2002
•  zasadzenie symbolicznego drzewka przez reprezentantów Karlskrony w gdyńskiej Alei Miast Bliźniaczych - maj 2002
•  udział przedstawiciela Karlskrony w Konferencji Związku Miast Bałtyckich "Bez Barier", która odbyła się w  Gdyni - wrzesień 2002
•  udział przedstawiciela Karlskrony w uroczystości wręczenia Gdyni Nagrody Europy - wrzesień 2002
•  szkolenie 25 gdyńskich nauczycieli nauczania zintegrowanego w ramach programu "Bezpieczne życie",  zorganizowane w Urzędzie Miasta Gdyni przy współpracy ze Szwedzką Ligą Obrony Cywilnej oraz   Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie - grudzień 2002. 
•  wizyta studyjna w Gdyni grupy audytorów miejskich z Karlskrony - styczeń 2003
•  wizyta w Gdyni dziennikarza gazety Swedish/Polish Star dot. współpracy z Karlskroną - luty 2003
•  udział przedstawiciela Gdyni w spotkaniu w Karlskronie dot. projektu SEBTrans - luty 2003
•  wizyta w Gdyni przedstawiciela KK Business Partner Baltic - marzec 2003
•  szkolenie 25 gdyńskich nauczycieli w ramach programu "Bezpieczne życie" w Karlskronie (II etap  szkolenia)- marzec 2003.
•  wizyta w Gdyni młodzieży ze szkoły Chapmanskolan w ramach wymiany szkolnej - kwiecień 2003
•  udział młodzieży z Karlskrony w XI Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2003
•  "Europejski Most" - wideokonferencja pomiędzy mieszkańcami Gdyni i Karlskrony nt. nadziei i obaw przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Organizatorami przedsięwzięcia są Pomorskie Centrum Edukacji  Europejskiej, Gazeta Wyborcza i Urząd Miasta Gdyni - maj 2003
•  udział przedstawiciela Gdyni w spotkaniu roboczym w sprawie projektu SEBTrans - maj 2003
•  wizyta w Karlskronie klasy IV b z X LO (zdobywcy II miejsca w konkursie Prezydenta Miasta Gdyni "Z Gdynią do Europy") - wrzesień 2003
•  udział przedstawiciela Gdyni w Polsko-Szwedzkiej Konferencji Miast Partnerskich - październik 2003
•  wizyta w Gdyni przedstawicieli szkolnictwa zawodowego z Törnströmska Gymnasiet, poświęcona  programowi wymiany praktyk zawodowych - luty 2004
•  wizyta w Gdyni pani Magdaleny Kurczewskiej-Svensson, Konsula Honorowego RP w Karlskronie w związku z przyznaniem jej Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - luty 2004
•  wizyta młodzieży z Karlskrony w ramach wymiany uczniów z II LO w Gdyni - kwiecień 2004
•  udział młodzieży z Karlskrony w XII Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - kwiecień/maj 2004
•  wizyta delegacji przedstawicieli władz miasta Karlskrony na czele z Prezydentem Miasta, p. Matsem Johanssonem - maj 2004
•  udział przedstawicieli Gdyni w konferencji miast bliźniaczych w Karlskronie pt.: "The EU-enlargement 2004 - possibility of growth" - czerwiec 2004
•  wizyta studyjna przedstawiciela Gdyni w Karlskronie dot. obiektów do produkcji i termicznej utylizacji  odpadów miejskich - czerwiec 2004
•  udział przedstawiciela Gdyni w wymianie dot. szkolnictwa zawodowego - Tornstroemska Gymnasiet - wrzesień 2004
•  wizyta w Urzędzie Miasta Gdyni pracowników Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Karlskrony mająca na celu wymianę doświadczeń związanych z zagospodarowaniem miejskich terenów zielonych - wrzesień 2004
•  udział przedstawicieli Urzędu Miasta Gdyni w posiedzeniu Komitetu Sterującego projektu SEBTrans-Link w  Karlskronie - luty 2005
•  udział młodzieży z Karlskrony w XIII Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - kwiecień 2005
•  udział przedstawiciela Urzędu Miasta Gdyni w spotkaniu w ramach projektu SEBTrans-Link w Karlskronie -  maj 2005
•  uczestnictwo reprezentantów Urzędu Miasta Karlskrony w gdyńskiej konferencji pt. "Rola samorządów w  aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" - maj 2005
•  udział przedstawicieli Urzędu Miasta Gdyni w spotkaniu w ramach projektu SEBTrans-Link w Karlskronie -  sierpień 2005
•  wizyta studyjna reprezentantów Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego i Urzędu Miasta Gdyni w  TELECOM CITY w Karlskronie - wrzesień 2005
•  uczestnictwo przedstawicieli Urzędu i Rady Miasta Gdyni w otwarciu areny sportowej Rosenholm i  spotkaniu roboczym Komisji Sportu Związku Miast Bałtyckich - październik 2005
•  udział delegacji oficjalnej z Karlskrony w obchodach 80-lecia Gdyni - luty 2006

•  wizyta przedstawicieli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Karlskrony w celu zapoznania się z gdyńskim  systemem edukacji - marzec 2006

•  wizyta uczniów i nauczycieli z Chapmanskolan w ramach wymiany z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Gdyni - kwiecień 2006

•  udział młodych sportowców z Karlskrony w XIV Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2006

•  udział przedstawicieli Karlskrony w Spotkaniu Rocznym Komisji Sportu Związku Miast Bałtyckich "Aktywny  Tryb Życia" - maj 2006
•   udział delegacji z Karlskrony w Spotkaniu Rocznym Komisji Transportu Związku Miast Bałtyckich
pt.  "Integracja Systemów Transportowych w Europie Bałtyckiej" - wrzesień 2006
•  udział przedstawicieli Gdyni w spotkaniu w Karlskronie dotyczącym współpracy bałtyckiej w dziedzinie sportu - luty 2007
•  udział przedstawicielki Gdyni w Spotkaniu Rocznym Komisji Sportu Związku Miast Bałtyckich w Karlskronie - kwiecień 2007
•  wizyta studyjna w Gdyni przedstawicieli Karlskronahem - przedsiębiorstwa budownictwa mieszkaniowego w celu wymiany doświadczeń z TBS "Czynszówka" sp. z o.o.o - kwiecień 2007
•  udział młodzieży z Karlskrony w XV Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2007
•  udział przedstawiciela Gdyni w spotkaniu informacyjnym Baltic-Link Association - czerwiec 2007
• robocza wizyta przedstawicieli Wydziału ds. Sportu Urzędu Miasta Karlskrony w Gdyni dot. współpracy w ramach Komisji Sportu  Związku Miast Bałtyckich - luty 2008
• wizyta uczniów oraz nauczycieli z Chapmanskolan w ramach wymiany międzyszkolnej z II LO w Gdyni – kwiecień 2008
• udział  młodych sportowców z Karlskrony w XVI Igrzyskach Miast Bliźniaczych  w Gdyni - maj 2008
• udział przedstawicieli Karlskrony w otwarciu Punku Informacji o Miastach Siostrzanych Gdyni w Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej - maj 2008
• wizyta studyjna przedstawicieli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni w Karlskronie - wrzesień 2008
• wizyta delegacji oficjalnej z Karlskrony w Gdyni - wrzesień 2008
• wizyta robocza przedstawicieli Urzędu Miasta Karlskrony dot. projektu edukacyjnego – grudzień 2008
• wizyta uczniów i nauczycieli w ramach wymiany międzyszkolnej z II LO – marzec 2009
• wizyta uczniów i nauczycieli w ramach wymiany międzyszkolnej z Gimnazjum nr 17 – kwiecień 2009
• wizyta Konsula Honorowego RP, przedstawicielki Urzędu Miasta Karlskrony oraz organizacji zajmujących się aktywizacją zawodową kobiet – maj 2009
• udział młodzieży z Karlskrony w XVII Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni – maj 2009
• udział przedstawicieli Gdyni w konferencji pt. „Dobre praktyki samorządu wspierające aktywność osób niepełnosprawnych” – maj/czerwiec 2009
• wizyta przedstawicieli Karlskrony w związku z udziałem w „The Tall Ships’ Races 2009” – lipiec 2009
• wizyta uczniów i nauczycieli z Karlskrony w ramach wymiany międzyszkolnej realizowanej z programu  Socrates Comenius – marzec 2010
• wyjazd przedstawicieli Gdyni w celu nawiązania współpracy z Informacją Turystyczną w Karlskronie – kwiecień 2010
• udział młodzieży z Karlskrony w XVIII Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni – maj 2010
• udział przedstawicieli Gdyni w spotkaniach dotyczących projektu INTERFACE w Karlskronie - lipiec 2010, listopad 2010, marzec 2011
• udział delegacji gdyńskiej w spotkaniu miast siostrzanych podczas The Tall Ships Races 2010 w Karlskronie - sierpień 2010
• udział w konferencji „Autostrada Morska - Karlskrona - Gdynia" w Karlskronie - grudzień 2010
• wizyta uczniów i nauczycieli szkoły Chapmansgymnasiet w związku z wymianą uczniów Chapmansgymnasiet i II LO w Gdyni - maj 2011
• występy w Gdyni młodzieżowych zespołów muzycznych ze szkoły Karlskrona Kulturskolan - czerwiec 2011
• wizyta przedstawicieli władz miasta Karlskrony w związku z uroczystością otwarcia Ronda Karlskrona w Gdyni -
grudzień 2011
• wizyta uczniów i nauczycieli ze szkoły Chapmansgymnasiet w ramach wymiany międzyszkolnej z Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 - kwiecień 2012
• udział młodzieży z Karlskrony w XX Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2012
• udział młodzieży z Karlskrony w XXI Igrzyskach Miast Bliźniaczych - maj 2013
• udział przedstawiciela Gdyni w spotkaniu partnerów projektu Autostrada Morska Gdynia-Karlskrona - październik 2013
• udział przedstawicieli Gdyni w Karlskrona Intermodal Event (otwarcie terminalu intermodalnego) - kwiecień 2014
• wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu Miasta Karlskrona w Urzędzie Miasta Gdyni - kwiecień 2014
• udział przedstawiciela Gdyni w otwarciu muzeum łodzi podwodnej - Karlskrona - czerwiec 2014
• wizyta studyjna przedstawiciela Miasta Karlskrona dot. aktywizacji bezrobotnych - listopad 2014
• wizyta przedstawicieli Urzędu Miasta Karlskrony w Gdyni, dot. opracowania programu współpracy między miastami - czerwiec 2015
• udział delegacji gdyńskiej w konferencji dot. zastosowania nowoczesnych standardów obsługi klienta z niepełnosprawnością - Karlskrona - czerwiec 2015
• udział przedstawiciela Gdyni w TENTacle Kick-off Partner Meeting – luty 2016
• udział Wiceprezydent Gdyni w Dniu Gospodarczym w Karlskronie – październik 2016
• wizyta przedstawicieli Urzędu Miasta Karlskrony w Gdyni dotycząca współpracy między miastami – marzec 2017
• udział przedstawicieli Gdyni w seminarium projektu TENTacle w Karlskronie – marzec 2017
• wizyta robocza przedstawicieli Urzędu Miasta Karlskrony w Gdyni dotycząca współpracy między miastami – kwiecień 2017
• udział przedstawicieli Gdyni w Baltic Meeting Point w Karlskronie - sierpień 2017
• wizyta studyjna w Gdyni przedstawicieli Urzędu Miasta Karlskrony - wrzesień 2017
• wizyta studyjna w Gdyni delegacji Karlskronahem - gminnego przedsiębiorstwa ds. budowli, wynajmu i administracji nieruchomości komunalnych – maj 2018
• wizyta studyjna w Gdyni koordynatorów unijnych zajmujących się korytarzem Bałtyk - Adriatyk oraz autostradami morskimi - czerwiec 2018
• wyjazd przedstawicieli Gdyni w ramach wizyty studyjnej unijnych koordynatorów TEN-T: Autostrada morska Gdynia-Karlskrona - czerwiec 2018
• udział delegacji gdyńskiej w Baltic Meeting Point w Karlskronie – lipiec / sierpień 2018
• wizyta studyjna w Gdyni przedstawicieli Wydziału ds. handlu i biznesu Urzędu Miasta Karlskrony - wrzesień 2018
• udział przedstawiciela Gdyni w seminarium w ramach projektu TENTacle - listopad 2018
• udział delegacji gdyńskiej w Baltic Meeting Point w Karlskronie - lipiec 2019


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: mpawlinska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 27.07.2010
Data udostępnienia informacji: 07.11.2005
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.06.2020 11:03 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
15.06.2020 11:03 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
04.06.2020 13:01 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
01.06.2020 14:40 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
10.10.2018 09:24 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
24.04.2018 08:40 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
24.04.2018 08:37 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
24.04.2018 08:37 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
28.07.2017 09:34 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
28.03.2014 13:26 Aktualizacja treści Monika Pawlińska