Kaliningrad

KALININGRAD (Federacja Rosyjska)
www.klgd.ru

Stolica najbardziej wysuniętego na zachód regionu Rosji, całkowicie oddzielonego od reszty kraju stanowi bramę Europy Zachodniej, a także miejsce przecięcia się szlaków handlowych. Kaliningrad ma ponad 700-letnią historię, niegdyś był stolicą Prus Wschodnich. Miasto liczy 489 400 mieszkańców.

Początki miasta sięgają roku 1255, kiedy to założono zamek Königsberg, z którego rozwinął się późniejszy Kaliningrad. Od początku swego istnienia, miasto było członkiem Hanzy. Nazwę Königsberg zmieniono na Kaliningrad w 1946 roku. Ze względu na dużą różnorodność kultur, Kaliningrad nazywany bywa "Małą Rosyjską Ameryką"

Wśród atrakcji turystycznych miasta wymienić należy Muzeum Bursztynu, mające w swoich zbiorach ponad 16 000 eksponatów. Warto zobaczyć także XIV-wieczną katedrę oraz grób słynnego filozofa Immanuela Kanta.

Kaliningrad jest jedynym niezamarzającym portem rosyjskim na Bałtyku. Port został założony w 1945 roku na miejscu zrujnowanego portu Königsberg. W mieście rozwija się przemysł rybny, maszynowy, papierniczy, spożywczy oraz wydobywczy (ropa, bursztyn, węgiel, torf). Na terenie Kaliningradu znajduje się specjalna strefa ekonomiczna, co sprzyja napływowi turystów i biznesmenów z całego świata. 

Porozumienie o współpracy między miastami podpisane zostało 27.10.1994 roku. Zostało ono zastąpione nowym, zmodyfikowanym porozumieniem na zasadach miast siostrzanych, które podpisano w Gdyni 31.07.1997 roku na czas nieokreślony. Porozumienie kładzie nacisk na współpracę w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów między organizacjami państwowymi, społecznymi, handlowymi oraz przedsiębiorstwami obu miast w sferze produkcji, handlu, w dziedzinie kultury, nauki i ochrony środowiska naturalnego.

Efekty współpracy:

 • nawiązanie współpracy pomiędzy World Trade Center Gdynia a Wyższą Szkołą Zarządzania w Kaliningradzie przy organizacji misji handlowych (pierwsza misja - do Riazania - odbyła się w czerwcu 1995)
 • uczestnictwo UM Kaliningrad w imprezie targowo-wystawienniczej Sąsiedzi '94 oraz w Międzynarodowej Wystawie Gospodarczej Regionu Morza Bałtyckiego INTERBALTIC'95, organizowanych przez WTCG Expo
 • wymiana uczniów między SP nr 11 a Miejską Szkołą Muzyczną im. Gliera w Kaliningradzie
 • zacieśnienie współpracy pomiędzy Izbami Przemysłowo-Handlowymi obu miast
 • współpraca naukowo-dydaktyczna Wyższej Szkoły Morskiej z Bałtycką Państwową Akademią Floty Rybacko Przemysłowej
 • kontakty robocze Urzędu Morskiego z administracją rybołówstwa Obwodu Kaliningradzkiego - Zapbałtrywodem, polegające na wymianie doświadczeń na corocznych
 • spotkaniach i współpracy obejmującej wszystkie dziedziny rybołówstwa bałtyckiego
 • współpraca Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni z AtłantNIRO w Kaliningradzie w zakresie gospodarowania zasobami ryb w Zatoce Gdańskiej i na Zalewie Wiślanym oraz współpraca z AO NPO Rybtechcenter w zakresie badań prototypów maszyn do obróbki ryb, możliwości zakupu wyposażenia przetwórczego
 • współpraca przy tworzeniu Euroregionu Bałtyk (1997) oraz realizacja zamierzeń podjętych w ramach Euroregionu
 • organizacja środków finansowych na pomoc charytatywną, przeznaczonych na zakup leków przeciwgruźliczych dla przedszkola nr 124 w Kaliningradzie - grudzień 1997
 • organizacja pomocy humanitarnej dla Kaliningradu we współpracy z Fundacją Dobroczynności ATLAS i gdyńskimi firmami. Trzy konwoje z artykułami żywnościowymi, środkami czystości i odzieżą: 1) październik 1998 dla Szpitala Miejskiego, 2) listopad 1998 dla Internatu dla dzieci-sierot Nr 3; 3) grudzień 1998 dla Domu Dziecka Fakieł
 • organizacja w Gdyni Międzynarodowego Obozu Kontaktowego dla dzieci - sierot z Internatu Nr 3 z Kaliningradu (45 osób) w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare - lipiec 1999
 • udział przedstawicieli Gdyni w uroczystościach związanych z przyznaniem Kaliningradowi Honorowej Flagi Rady Europy - lipiec 1999
 • wizyta robocza przedstawicieli Zarządu i Rady Miasta Gdyni w Kaliningradzie w celu omówienia współpracy - marzec 2000
 • wizyta studyjna w Gdyni specjalistów z Kaliningradu ds. narkomanii w celu nawiązania współpracy - kwiecień 2000
 • udział reprezentantów Gdyni w obchodach "Dni Kaliningradu" - czerwiec 2000
 • współpraca przy formułowaniu projektu "Zjednoczeni w walce z narkotykami" - listopad 2000
 • udział przedstawicieli Kaliningradu w projekcie "Zjednoczeni w walce z narkotykami" - kwiecień 2001
 • udział młodzieży z Kaliningradu w X Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2002
 • zasadzenie symbolicznego drzewka przez reprezentantów Kaliningradu w gdyńskiej Alei Miast Bliźniaczych - maj 2002
 • udział przedstawicieli Gdyni w obchodach Dni Kaliningradu połączonych z wręczeniem Honorowej Tablicy Rady Europy - lipiec 2002
 • wizyta studyjna Deputowanego Dumy Kaliningradzkiej dotycząca uruchomienia połączenia morskiego z Obwodem Kaliningradzkim - sierpień 2002
 • udział młodzieży z Kaliningradu w XI Igrzyskach Miast Bliźniaczych - maj 2003
 • udział i wystąpienie przedstawiciela Gdyni w II Międzynarodowym Seminarium Polsko-Rosyjskim w Gdyni- maj 2003
 • udział młodzieży z Kalinigradu w XII Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - kwiecień/maj 2004
 • udział urzędników miejskich z Kaliningradu w szkoleniu zatytułowanym "Zarządzanie Gospodarką Komunalną w mieście" zorganizowanym w Urzędzie Miasta Gdyni - wrzesień 2004
 • wizyta robocza przedstawicieli Administracji Obwodu Kaliningradzkiego w celu omówienia możliwości współpracy gospodarczej - styczeń 2005
 • wizyta w Gdyni prezesa Stowarzyszenia Ekologicznego w celu przekazania prac plastycznych na wystawę pokonkursową w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Filia nr 18) - marzec 2005
 • udział młodzieży z Kaliningradu w XIII Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - kwiecień 2005
 • udział przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w obchodach 750-lecia Kaliningradu - lipiec 2005
 • udział przedstawicieli Kaliningradu w obchodach 80-lecia Gdyni - luty 2006
 • udział młodych sportowców z Kaliningradu w XIV Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2006
 • udział przedstawicieli Kaliningradu w Spotkaniu Rocznym Komisji Sportu Związku Miast Bałtyckich pt. "Zdrowy Tryb Życia" - maj 2006
 • udział delegacji gdyńskiej w obchodach Dnia Miasta Kaliningradu - lipiec 2006
 • udział młodzieży z Kaliningradu w XV Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2007
 • udział delegacji z Gdyni w Dniach Miasta Kaliningradu - lipiec 2007
 • udział przedstawicieli Urzędu Miasta Kaliningradu w II seminarium w ramach projektu RAINNET - wrzesień 2007
 • wizyta studyjna przedstawicieli administracji Obwodu Kaliningradzkiego dot. działalności samorządu lokalnego - październik 2007
 • udział młodych sportowców z Kaliningradu w XVI Igrzyskach Miast Bliźniaczych  w Gdyni - maj 2008
 • udział przedstawicieli Kaliningradu w otwarciu Punku Informacji o Miastach Siostrzanych Gdyni w Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej - maj 2008
 • wizyta delegacji oficjalnej z Kaliningradu w Gdyni - maj 2008
 • wizyta przedstawicieli mediów z Kaliningradu oraz Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie w Gdyni - czerwiec 2008
 • udział przedstawicieli Gdyni w Dniach Kaliningradu - wrzesień 2008
 • udział młodzieży z Kalinigradu w XVII  Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2009
 • udział delegacji gdyńskiej w Dniach Kaliningradu - wrzesień 2009
 • udział delegacji gdyńskiej w konterencji w Kaliningradzie dot. opieki i profilaktyki zdrowotnej - maj 2010
 • udział młodzieży z Kaliningradu w XVIII Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2010
 • udział przedstawicieli Gdyni w obchodach Dni Kaliningradu - wrzesień 2010
 • udział młodzieży w XIX Igrzyskach Miast Bliźniaczych - maj 2011
 • udział przedstawicieli Gdyni w obchodach Dni Kaliningradu - wrzesień 2011
 • wizyta studyjna delegacji gdyńskiej w Kaliningradzie w celu rozwinięcia współpracy promocyjno-turystycznej - kwiecień 2012
 • udział młodzieży z Kaliningradu w XX Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Gdyni - maj 2012
 • wizyta studyjna w Gdyni delegacji Urzędu Miasta Kaliningradu w zakresie turystyki, promocji i sportu; wernisaż wystawy o Kaliningradzie - czerwiec 2012
 • udział delegacji gdyńskiej w obchodach Dni Kaliningradu - lipiec 2012
 • udział młodzieży z Kaliningradu w XXI Igrzyskach Miast Bliźniaczych - maj 2013
 • Udział delegacji gdyńskiej w obchodach Dni Kaliningradu - lipiec 2013
 • udział delegacji gdyńskiej w obchodach Dni Kaliningradu - lipiec 2015
 • udział delegacji gdyńskiej w obchodach Dni Miasta Kaliningradu – lipiec 2018
 • udział przedstawicielki Gdyni w festiwalu kultury polskiej "PLoszczadKA" 2018 – wrzesień 2018
 • udział delegacji gdyńskiej w obchodach Dni Kaliningradu – lipiec 2019
 • udział Radnej Miasta Gdyni w Forum Obywatelskim – październik 2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: dnelke
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 23.07.2010
Data udostępnienia informacji: 20.09.2005
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.06.2021 10:36 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
15.06.2020 11:30 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
04.06.2020 13:21 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
01.06.2020 14:48 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
10.10.2018 09:33 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
28.03.2014 13:26 Aktualizacja treści Monika Pawlińska