Aalborg

AALBORG (Dania)
http://www.aalborg.dk/

Herb AalborgaMiasto założone przez wikingów we wczesnym średniowieczu, na przestrzeni wieków przemieniło się w jeden z najbardziej dynamicznych ośrodków handlowych w Danii. Po połączeniu z sąsiadującymi gminami Hals, Nibe i Sejlflod w styczniu 2007 r. Aalborg stał się trzecią największą duńską aglomeracją miejską (217 075 mieszkańców). Ze względu na bogate życie kulturalne i interesującą ofertę rozrywek Aalborg nazywany jest "Małym Paryżem Północy". Jako główne miasto Północnej Jutlandii oferuje szeroki wachlarz usług realizowanych w takich dziedzinach życia jak kultura, edukacja, służba zdrowia i komunikacja.

W mieście można podziwiać szachulcowe budynki z XV wieku. Wśród turystycznych atrakcji Aalborga wymienić należy także XVI-wieczny zamek oraz najpiękniejszy i największy prywatny renesansowy dom w Skandynawii - dom Jensa Banga. Najstarszym zachowanym budynkiem w mieście jest Klasztor Świętego Ducha założony w 1431 roku. Niewątpliwą atrakcją Aalborga jest również Lindholm Hoje, osada wikingów z VIII-X wieku, na terenie której znajduje się Muzeum Wikingów.


Jeżeli chodzi o gospodarkę, Aalborg stawia na sektor IT, jak również na branże badawczo-rozwojowe w dziedzinie zdrowia i technologii. Ponadto przemysł żelazny i metalowy nadal zajmuje znaczące miejsce w gospodarce miasta, podobnie jak produkcja cementu. Opisując gospodarkę Aalborga warto wspomnieć o dobrze rozwiniętej branży turystycznej i turystyce kongresowej.

Pierwsze kontakty pomiędzy miastami Gdynią i Aalborgiem zostały nawiązane już w 1967 roku. Natomiast w dniu 04.08.1987 r. podpisano "Umowę o współpracy między Gdynią i Aalborgiem".
Umowa ta dotyczy organizacji współpracy na polu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, projektowania i budownictwa, edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury, sportu i rekreacji.


Efekty współpracy:

 • szpital PCK otrzymał w darze sprzęt medyczny, środki czystości, opatrunki, sprzęt jednorazowego użytku
 • Zespół Opiekuńczy: Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Dom Samotnej Matki, Schronisko dla Bezdomnych Kobiet otrzymały w darze ubrania, zabawki, ręczniki, pościel, klocki dla dzieci oraz 2 rowerki
 • SP nr 18 - wymiana uczniów i nauczycieli na zaproszenie dyrektora szkoły w Aalborgu
 • OPEC Gdynia (Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej) - nawiązanie współpracy za pośrednictwem UM Gdyni z Urzędem Miejskim w Aalborgu: wizyty specjalistów z OPEC-u w obiektach Aalborga takich jak: elektrociepłownie, stacje cieplne, spalarnie odpadów komunalnych w latach 1990-92. Wspólny zespół z OPEC Gdynia i konsultanci z Aalborg Kommune opracował założenia budowy spalarni dla potrzeb miasta Gdyni. Inne formy współpracy OPEC-u z Aalborgiem to współpraca w zakresie technicznym, obejmującym szkolenie projektantów, służb eksploatacyjnych nadzoru i wykonawstwa związanego z technologiami układania rur preizolowanych, montażu i eksploatacji kompaktowych węzłów cieplnych oraz kotłowni gazowych i fluidalnych.
 • wizyta 43 dyrektorów gdyńskich szkół podstawowych w Aalborgu - 1993
 • kluby sportowe - wymiana, udział w zawodach
 • udział gdyńskiej młodzieży w Youth Games organizowanych co cztery lata w Aalborgu
 • występ orkiestry symfonicznej z Aalborga w Teatrze Muzycznym w Gdyni z okazji Dnia Nauczyciela - 1996
 • współpraca Urzędu Miasta z Duńskim Instytutem Kultury w Gdyni - 1996-2000
 • konkurs wiedzy o Danii zorganizowany przez Bibliotekę Miejską w Gdyni - 1997
 • wizyta 21 uczniów z Aalborga w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni. W programie pobytu były wspólne lekcje z ekologii, informatyki i sportu. W ramach programu turystycznego Duńczycy zwiedzili Trójmiasto i Malbork, byli na wspólnym pikniku w Rewie, odwiedzili Sztutowo - paĽdziernik 1997. Na wiosnę 1998 r. uczniowie polscy pojechali z rewizytą do Danii
 • wizyta dziennikarza duńskiego w Gdyni w celu napisania reportażu o mieście w lokalnej gazecie w Aalborgu - czerwiec 1998
 • wizyta 13-osobowej grupy mieszkańców Aalborga ze Stowarzyszenia UPV - Unge Pensionister I Veejgaard w Dziennym Domu Pomocy Społecznej - maj 1998
 • wizyta studyjna 15 przedstawicieli Komisji Usług Komunalnych z Aalborga - czerwiec 1998
 • udział gdyńskiej młodzieży (48 osób) w Igrzyskach Miast Bliźniaczych w Aalborgu - lipiec 1999
 • wizyta w Gdyni 29 osobowej delegacji Zarządu Seniorów. Celem wizyty było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania gdyńskich domów pomocy społecznej. Goście odwiedzili Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Dom Stałego Pobytu Osób Starszych i Dom Pomocy dla Przewlekle Chorych - wrzesień 1999
 • w dniach 15-21 czerwca 2000 r. Aalborg zorganizował Międzynarodowe Triennale Sztuki Aalborg 2000 dla artystów z miast siostrzanych. W wydarzeniu tym udział wzięli przedstawiciele 20 miast siostrzanych Aalborga. Gdynię reprezentowała pani Janina Rudnicka.
 • udział dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta Gdyni w seminarium pt.: "Bridging Through Twinning" - październik 2001
 • organizacja w Gdyni wystawy pt. "Human Circus" (grafiki komputerowe, filmy wideo) autorstwa Leo Ray Eriksena, duńskiego artysty światowej sławy - maj 2002
 • udział przedstawiciela Gdyni w spotkaniu koordynatorów ds. Unii Europejskiej (w ramach Związku Miast Bałtyckich), które odbyło się w Aalborgu - czerwiec 2002
 • udział przedstawicieli Aalborga w Konferencji Związku Miast Bałtyckich "Bez Barier", która odbyła się w Gdyni - wrzesień 2002
 • udział przedstawicieli Aalborga w uroczystości wręczenia Gdyni Nagrody Europy - wrzesień 2002
 • współorganizacja spotkania oraz udział przedstawicieli Gdyni w Rocznym Spotkaniu Komisji Sportu Związku Miast Bałtyckich w Aalborgu - kwiecień 2003
 • wizyta studyjna w Gdyni przedstawicieli związku zawodowego FOA z Aalborga zrzeszającego specjalistów z dziedziny opieki zdrowotnej i pomocy społecznej - maj 2003
 • wizyta w Gdyni dziennikarza "West Coast Youthland" z Aalborga - czerwiec 2003
 • wizyta studyjna przedstawicieli Północnej Jutlandii (ekspertów ochrony środowiska) dotycząca strategii ochrony środowiska w gminie - czerwiec 2003
 • udział młodzieży gdyńskiej w Igrzyskach Młodzieży w Aalborgu - lipiec/sierpień 2003
 • występy duńskiej orkiestry seniorów: Aalborg Pensioner Orchestra dla pensjonariuszy gdyńskich domów opieki społecznej i pogodnej starości - wrzesień 2003
 • udział przedstawicieli Urzędu Miasta Gdyni w seminarium miast bliźniaczych zorganizowanym w Aalborgu - październik 2004
 • wizyta studyjna w Gdyni przedstawicieli Regionalnej Biblioteki Północnej Jutlandii, Muzeum Historycznego Aalborga, Pawilonu Sztuki w Aalborgu i Galerii Domu Kultury "Huset " - styczeń 2005
 • wizyta robocza w Gdyni przedstawicieli Biura Północnej Danii w Brukseli w celu omówienia potencjalnej współpracy - luty 2005
 • udział przedstawicieli Komisji Doradczej ds. Niepełnosprawności z Aalborga w konferencji gdyńskiej pt. "Rola samorządów w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" - maj 2005
 • wizyta studyjna pracownika Muzeum Miasta Gdyni w Muzeum Historycznym Aalborga - sierpień 2005
 • wizyta studyjna pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w bibliotekach miejskich Aalborga i regionu - sierpień 2005
 • udział delegacji oficjalnej z Aalborga w obchodach 80-lecia Gdyni - luty 2006
 • wizyta studyjna przedstawicieli transportu miejskiego z Aalborga w celu zapoznania się z funkcjonowaniem transportu publicznego w Gdyni - maj 2007
 • udział przedstawicieli Gdyni w Igrzyskach Młodzieży - Aalborg Youth Games 2007 - lipiec 2007
 • udział reprezentantów Gdyni w spotkaniu z Sail Training International podczas The Tall Ships' Races 2010 w Aalborgu - lipiec 2010
 • udział delegacji gdyńskiej w Igrzyskach Młodzieży „Aalborg Youth Games"- sierpień 2011
 • udział delegacji gdyńskiej w Konferencji Sail Training International - listopad 2013
 • udział delegacji gdyńskiej w Aalborg Youth Games 2015 - sierpień 2015
 • udział delegacji gdyńskiej w Aalborg Youth Games 2019 - sierpień 2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: mpawlinska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 23.07.2010
Data udostępnienia informacji: 28.10.2005
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.06.2020 10:28 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
04.06.2020 10:21 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
04.06.2020 10:18 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
04.06.2020 10:15 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
01.06.2020 15:05 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
28.03.2014 13:27 Aktualizacja treści Monika Pawlińska