Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: UM Gdynia pok. nr 60; Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera - stanowiska 3 i 4

W dniach:
UM Gdynia od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00;
Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera od poniedziałku do soboty od 10:00 do 18:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL
  • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: wydanie potwierdzenia zastrzeżenia albo cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL
Opłaty:
  • bez opłat - potwierdzenie wydawane po raz pierwszy
  • 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o swoich danych z rejestru zastrzeżeń
Czas załatwienia sprawy: od ręki
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1191 z późn.zm.)
  • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu
    albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL
Inne informacje: w przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą można zastrzec numer PESEL przez pełnomocnika. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości;

elektronicznie wniosek można złożyć tutaj.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Imielska
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 17.11.2023
Data udostępnienia informacji: 20.11.2023