Przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2, 81-304 Gdynia
Numer pokoju: Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera; stanowiska 3 i 4

Adres do korespondencji:
Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 10:00 - 18:00
W dniach:
od poniedziałku do soboty

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-87-67
E-mail: peselukr@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  • wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (czytelnie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem w alfabecie łacińskim)
  • dokument podróży, Karta Polaka lub dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (nawet nieważny), a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia również dokument potwierdzający urodzenie
  • aktualna, kolorowa fotografia przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej
 
POUCZENIE dotyczące fotografii:
kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm przedstawiająca osobę w pozycji
frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost
z otwartym oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy
i z zamkniętymi ustami (jak do paszportu)
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
-   wydanie powiadomienia o nadaniu numeru PESEL
Opłaty: bez opłat
Czas załatwienia sprawy: od ręki
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
(j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 583 z późn.zm.)
Inne informacje:
  • we wniosku należy wskazać stosunek pokrewieństwa z dzieckiem - jeżeli taki istnieje, a w przypadku jego braku - innej relacji łączącej tę osobę z dzieckiem
  • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator
  • przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL wymagana jest obecność osoby małoletniej jeżeli ukończyła 12 lat, a w przypadku, gdy dziecko do 12 roku życia nie posiada dokumentu ze zdjęciem - jego obecność jest również wymagana.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Imielska
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 18.05.2022
Data udostępnienia informacji: 18.05.2022
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.06.2023 14:12 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
02.06.2023 13:03 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
23.02.2023 09:45 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
14.06.2022 09:28 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
18.05.2022 14:13 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
18.05.2022 14:01 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
18.05.2022 13:57 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
18.05.2022 13:57 Dodanie informacji Małgorzata Lejko