Przekazywanie, aktualizowanie i usuwanie danych z rejestru danych kontaktowych

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: UM Gdynia pok. nr 60; Centrum Obsługi Mieszkańców CH Riviera - stanowiska 3 i 4

W dniach:
UM Gdynia od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00;
Centrum Obsługi Mieszkańców CH Riviera od poniedziałku do soboty od 10:00 do 18:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przekazanie / aktualizację / usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych
  • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: przekazanie / aktualizacja / usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych
Opłaty: bez opłat
Czas załatwienia sprawy: od ręki
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. 2020r., poz.346)
  • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz.U. 2019r., poz. 2467)
Inne informacje:
  • wniosek można złożyć samodzielnie posiadając profil zaufany lub e-dowód poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk
  • można również złożyć na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK
  • osoba składająca wniosek w urzędzie musi potwierdź swoje dane kontaktowe, które wprowadzi urzędnik podając kody otrzymane w SMS-ie lub e-mailu – można to zrobić również online, korzystając z usługi „Potwierdź swoje dane kontaktowe w Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK)” w ciągu 24 godzin od otrzymania kodów
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Imielska
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 25.08.2020
Data udostępnienia informacji: 25.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.06.2023 14:10 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
02.06.2023 11:04 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
02.06.2023 11:02 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
25.08.2020 15:00 Dodanie informacji Małgorzata Lejko