Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy Al. Marszałka Piłsudskiego 50 bl. II
 
 
PNL.6826.5.2018.AK2                                                                             Gdynia, 20 lipca 2018 r.

 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowieniaPrezydent Miasta Gdyni zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 lipca 2018 r. zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Gdyni przy przy Al. Marszałka Piłsudskiego 50 bl. II w Gdyni, stanowiącej działkę nr 466 o powierzchni 1043m2, obręb nr 0016 Kamienna Góra do czasu przedłożenia dokumentów poświadczających prawo do spadku po dotychczasowych współwłaścicielach lokalu nr 69.

Strony mogą zapoznać się z wydanym postanowieniem codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referacie Gospodarki Lokalami, pokój nr 431 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 28 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (http://gdynia.pl/bip/marsz-pilsudskiego-50-bl-ii,7891/marsz-pilsudskiego-50-bl-ii,525707).
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego obwieszczenie.
 
Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, organ który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Adriana Kątnik
Ostatnio zmodyfikował: Adriana Kątnik
Data wytworzenia informacji: 20.07.2018
Data udostępnienia informacji: 20.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.02.2019 13:25 Aktualizacja treści Adriana Kątnik
20.07.2018 13:13 Dodanie informacji Adriana Kątnik