Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy al. Marszałka Piłsudskiego 50 bl. I w Gdyni
 
PNL.6826.5.2017.RP                                                                          Gdynia, 18 lipca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że w dniu 18 lipca 2019 r. wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 50 bl. I.

Strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referacie Gospodarki Lokalami, pokój nr 431 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Odpis decyzji może zostać udostępniony stronie postępowania w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku o wydanie odpisu.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 28 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu:
 
https://www.gdynia.pl/bip/marsz-pilsudskiego-50-bl-i,7895/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-o-umorzeniu-postepowania,540200
Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie o jej wydaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Renata Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Renata Plichta
Data wytworzenia informacji: 18.07.2019
Data udostępnienia informacji: 18.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2019 10:19 Aktualizacja treści Renata Plichta
18.07.2019 09:57 Dodanie informacji Renata Plichta