Obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego

Obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy Al. Marsz. Piłsudskiego 50 w Gdyni
 
 
PNL.6826.5.2017.AK2                                                                       Gdynia, 11 października 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu zawiadomieniaPrezydent Miasta Gdyni informuje, że w dniu 10 października 2018 r. wydał zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 468 i 470 o powierzchni 1026m2, obręb nr 0016 Kamienna Góra, położonej w Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 50.
W zawiadomieniu podane są wysokości opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność przypadające na poszczególne lokale wnioskodawców.

Strony mogą zapoznać się z wydanym zawiadomieniem codziennie w godzinach 8:00 – 16:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referacie Gospodarki Lokalami, pokój nr 431 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu
https://www.gdynia.pl/bip/marsz-pilsudskiego-50-bl-i,7895/material-dowodowy,529308
 
Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie o jego wydaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Adriana Kątnik
Ostatnio zmodyfikował: Adriana Kątnik
Data wytworzenia informacji: 10.10.2018
Data udostępnienia informacji: 10.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.10.2018 07:52 Dodanie informacji Adriana Kątnik