Decyzja o wygaszeniu decyzji nr 132/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy Al. Marsz. Piłsudskiego 50 w Gdyni
 
 
PNL.6826.5.2017.AK2                                                                                Gdynia, 22 lutego 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że w dniu 20 lutego 2019 r. wydał decyzję o wygaśnięciu decyzji nr 132/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 50.

Strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referacie Gospodarki Lokalami, pokój nr 431 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Odpis decyzji może zostać udostępniony stronie postępowania w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku o wydanie odpisu.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 28 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu
https://www.gdynia.pl/bip/marsz-pilsudskiego-50-bl-i,7895/decyzja,532822
 
Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie o jej wydaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Adriana Kątnik
Ostatnio zmodyfikował: Adriana Kątnik
Data wytworzenia informacji: 08.01.2019
Data udostępnienia informacji: 22.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2019 13:49 Aktualizacja treści Adriana Kątnik