Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.

Załącznik nr 3
do Planu połączenia z dnia 28.05.2015 Spółek: FORUM KULTURY Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z AGENCJĄ ROZWOJU GDYNI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni


USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ - AGENCJI ROZWOJU GDYNI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na dzień 30 kwietnia 2015 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej AGENCJI ROZWOJU GDYNI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, niniejszym oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej Spółki na dzień 30 kwietnia 2015 r. wynosi 676.615,92 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście 92/100) złotych, co znajduje odzwierciedlenie w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 r.
Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało dokonane stosownie do art. 499 § 2 pkt. 3 k.s.h.

 

Zarząd
AGENCJI ROZWOJU GDYNI Sp. z o.o.

 

 


.................................................................

Załącznik:

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Markos Pagudis
Wprowadził informację: Iwona _Daciuk
Ostatnio zmodyfikował: Iwona _Daciuk
Data wytworzenia informacji: 28.05.2015
Data udostępnienia informacji: 28.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.05.2015 11:38 Dodanie informacji Iwona _Daciuk