Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmującej Forum Kultury Sp. z o.o.

 

Załącznik nr 6
do Planu połączenia z dnia 28.05.2015 Spółek: FORUM KULTURY Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z AGENCJĄ ROZWOJU GDYNI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ FORUM KULTURY SP. z o. o. z siedzibą w Gdyni na dzień 30 kwietnia 2015 r. SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd Spółki Przejmującej FORUM KULTURY Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, niniejszym oświadcza, że na dzień 30 kwietnia 2015 r..:
- bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 6.694.345,79 zł
- bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne ) - 6.597.534.93 zł

Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 30 kwietnia 2015 r. stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Został on sporządzony zgodnie z zasadami wyceny na dzień bilansowy określonymi w art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994, Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

 

Zarząd
FORUM KULTURY Sp. z o. o.o.

 

.................................................................

Załącznik:

1. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmującej Forum Kultury Sp. z o.o.

                                                                                                                                      

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Markos Pagudis
Wprowadził informację: Iwona _Daciuk
Ostatnio zmodyfikował: Iwona _Daciuk
Data wytworzenia informacji: 28.05.2015
Data udostępnienia informacji: 28.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.05.2015 11:55 Dodanie informacji Iwona _Daciuk