Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmowanej Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.

Załącznik nr 5
do Planu połączenia z dnia 28.05.2015 Spółek: FORUM KULTURY Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z AGENCJĄ ROZWOJU GDYNI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

 

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ AGENCJI ROZWOJU GDYNI SP. z o. o. z siedzibą w Gdyni na dzień 30 kwietnia 2015 r. SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd Spółki Przejmowanej AGENCJI ROZWOJU GDYNI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, niniejszym oświadcza, że na dzień 30 kwietnia 2015 r..:
- bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 858.835,10 zł
- bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne ) - 676.615,92 zł

Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 30 kwietnia 2015 r. stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Został on sporządzony zgodnie z zasadami wyceny na dzień bilansowy określonymi w art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994, Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

 

Zarząd
AGENCJI ROZWOJU GDYNI Sp. z o. o.o.

 

.................................................................


Załącznik:

1. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmowanej Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Markos Pagudis
Wprowadził informację: Iwona _Daciuk
Ostatnio zmodyfikował: Iwona _Daciuk
Data wytworzenia informacji: 28.05.2015
Data udostępnienia informacji: 28.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.05.2015 11:51 Dodanie informacji Iwona _Daciuk