Sprawy związane z realizacją umów z tytułu najmu lokali użytkowych zawieranych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Podatków
Referat Dochodów z Mienia Komunalnego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia
Numer pokoju: 2

Adres do korespondencji:
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-82-58
58 668-88-40

Fax: 58 620 04 48
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
Sposób załatwienia sprawy:
Opłaty: Opłaty związane z realizacją umów z tytułu najmu lokali użytkowych można regulować:
- w kasach obsługiwanych przez PKO Bank Polski S.A. - sala 27
na konto Urzędu Miasta: PKO Bank Polski S.A w Gdyni nr: 77 1440 1026 0000 0000 0033 4936

Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna:
Inne informacje: Informacji szczegółowych w powyższym zakresie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
Uregulowanie należności po ustalonym terminie powoduje naliczenie odsetek ustawowych.
Dla dzierżaw podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT wystawiane są faktury VAT.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 26.07.2012
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.06.2017 15:19 Korekta Michał Kowalski