Prowadzenie spraw realizacji prawomocnych wyroków eksmisyjnych ze wskazaniem tymczasowego pomieszczenia

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Mieszkaniowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 13

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 09:00 - 15:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Uprzejmie informujemy, że od czerwca 2020 r. została przywrócona możliwość osobistego załatwienia sprawy w Wydziale Spraw Społecznych. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w dostępności do budynku Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24, wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod widocznymi numerami telefonów.
Umawianie interesantów odbywa się tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Numer telefonu:
58 668-85-60

Fax: 58 66-88-595
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: W sprawach eksmisji z nieorzeczonym w treści wyroku prawem do lokalu socjalnego postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na wniosek komornika
Sposób załatwienia sprawy: W przypadku braku orzeczenia przez Sąd prawa do lokalu socjalnego – wskazanie osobom wymienionym w treści wyroku tymczasowego pomieszczenia
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Terminy odpowiedzi na wnioski zgodnie z KPA. Termin realizacji sprawy uzależniony od ilości tymczasowych pomieszczeń, które Gmina uzyskuje w drodze naturalnego ruchu ludności
Tryb odwoławczy: Nie są wydawane decyzje administracyjne - brak trybu odwoławczego
Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2022 poz. 172)
2) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości (Dz.U. z 2012 r. poz. 11)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Wasilewska
Wprowadził informację: Piotr Wójciak
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Wasilewska
Data wytworzenia informacji: 05.09.2012
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2023 10:56 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
08.05.2023 10:52 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
01.02.2023 15:48 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
03.06.2020 13:07 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
28.10.2019 10:50 Korekta Piotr Wójciak
26.10.2019 07:35 Korekta Piotr Wójciak
26.10.2019 07:16 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
21.03.2019 13:38 Korekta Piotr Wójciak
21.03.2019 13:08 Dodanie informacji Piotr Wójciak
20.03.2019 11:54 Korekta Piotr Wójciak
12.03.2018 14:21 Korekta Piotr Wójciak
01.09.2017 11:37 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski