Najem pomieszczeń użytkowych

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Gospodarki Lokalami
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 439

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-89-44
58 668-85-53

Fax: 58-668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: najem w drodze przetargu - informacje o rodzaju dokumentów wymaganych od osób prawnych i fizycznych uczestniczących w przetargu zawarte są w regulaminie przetargu, publikowanym na www.investgdynia.pl.
Najem z pominięciem przetargu
1. organizacje pozarządowe, chcące ubiegać się o gminne pomieszczenie użytkowe składają:
• wniosek ze wskazaniem wymagań (powierzchnia, położenie)co do lokalu, lub wskazaniem konkretnej lokalizacji,
• sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku poprzedzajacym rok złożenia wniosku lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności,
• sprawozdanie finansowe za rok poprzedzajacy rok złożenia wniosku lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności, 
• dokumenty określajace status prawny wnioskodawcy, dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, wypis z KRS), Statut ,
• ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych,
• opis programu, który zamierza realizować w lokalu.
Sposób załatwienia sprawy: podpisanie umowy najmu lub użyczenia, odpowiedź na wniosek
Opłaty: Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić w kasie bądź na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni wadium w wysokości określonej dla danego lokalu. Informacje o wysokości wadium podawane są w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie przetargu.
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z regulaminem przetargu
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
Podstawa prawna: Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny
Ustawa z dnia 8.03.1990 r.o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali
Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
akty prawa miejscowego
Inne informacje: komórki współpracujące:
Wydział Księgowości, Wydział Architektoniczno-Budowlany, Wydział Budynków, Wydział Organizacyjny, Zespół Radców Prawnych, Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Arkadiusz Szynaka
Ostatnio zmodyfikował: Oliwia Cerska
Data wytworzenia informacji: 10.07.2017
Data udostępnienia informacji: 10.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.04.2023 13:54 Aktualizacja treści Oliwia Cerska
17.03.2023 12:40 Aktualizacja treści Oliwia Cerska
17.03.2023 10:05 Aktualizacja treści Oliwia Cerska
17.03.2023 10:05 Aktualizacja treści Oliwia Cerska
17.03.2023 10:04 Aktualizacja treści Oliwia Cerska
17.03.2023 09:58 Aktualizacja treści Oliwia Cerska
17.03.2023 09:56 Aktualizacja treści Oliwia Cerska
04.01.2022 09:13 Aktualizacja treści Oliwia Cerska
30.05.2018 09:47 Aktualizacja treści Paulina Grześ
18.04.2018 13:20 Dodanie informacji Paulina Grześ
25.01.2018 09:57 Aktualizacja treści Paulina Grześ
02.11.2017 11:56 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
10.07.2017 14:48 Korekta Michał Kowalski