Najem pomieszczeń użytkowych

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Gospodarki Lokalami
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 439

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-89-44
58 668-89-42

Fax: 58 668 85 02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: najem w drodze przetargu - informacje o rodzaju dokumentów wymaganych od osób prawnych i fizycznych uczestniczących w przetargu zawarte są w regulaminie przetargu, publikowanym na www.investgdynia.pl
najem z pominięciem przetargu
1. organizacje pozarządowe, chcące ubiegać się o gminne pomieszczenie użytkowe składają:
• wniosek ze wskazaniem wymagań (powierzchnia, położenie)co do lokalu, lub wskazaniem konkretnej lokalizacji.
• merytoryczne sprawozdanie z działalności w roku poprzednim,
• sprawozdanie finansowe za ten rok,
• dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, wypis z KRS), Statut , ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
• opis programu , który zamierza realizować w lokalu,
2. osoby fizyczne i prawne mogą ubiegać się o pomieszczenie, które bezskutecznie uczestniczyło w trzech kolejnych przetargach. Informacje w tej sprawie pod nr tel. 58-66-88-944, 58-66-88-942.
Sposób załatwienia sprawy: podpisanie umowy najmu lub użyczenia, odpowiedź na wniosek
Opłaty: Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Gdyni wadium w wysokości określonej dla danego lokalu. Informacje o wysokości wadium podawane są w ogłoszeniu o przetargu, publikowanym na stronie www.investgdynia.pl i w miejscowej prasie
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z regulaminem przetargu
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
Podstawa prawna: Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny
Ustawa z dnia 8.03.1990 r.o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali
Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
akty prawa miejscowego
Inne informacje: komórki współpracujące:
Wydział Architektoniczno-Budowlany, Wydział Budynków, Wydział Dochodów, Wydział Księgowości, Wydział Organizacyjny,
Zespół Radców Prawnych, Zespół Prasowy, Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Arkadiusz Szynaka
Ostatnio zmodyfikował: Oliwia Cerska
Data wytworzenia informacji: 10.07.2017
Data udostępnienia informacji: 10.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2022 09:13 Aktualizacja treści Oliwia Cerska
30.05.2018 09:47 Aktualizacja treści Paulina Grześ
18.04.2018 13:20 Dodanie informacji Paulina Grześ
25.01.2018 09:57 Aktualizacja treści Paulina Grześ
02.11.2017 11:56 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
10.07.2017 14:48 Korekta Michał Kowalski