Wykaz oferentów w konkursie: Wsparcie psychospołeczne i informacyjne ...

Wykaz oferentów przystępujących do konkursu, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 4061/21/VIII/O z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na poprawę dostępności do wsparcia psychospołecznego i informacyjnego dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy.
Kwota przeznaczona w konkursie na ww. zadanie: 60.000 zł.
       
Na konkurs wpłynęła oferta złożona przez Fundację Wielkie Rzeczy z wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości 60.000 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Joanna Kowalewska
Data wytworzenia informacji: 16.09.2021
Data udostępnienia informacji: 16.09.2021