Wykaz oferentów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert pod nazwą "Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich

Wykaz oferentów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 5252/22/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 lipca 2022 r. na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”.

I. Nazwa Wnioskodawcy:
  
1.    Stowarzyszenie Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej, ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia,  
                                  
      Wnioskowana kwota dotacji:   2022 r.  –  31 999,98  PLN
 
2.    Fundacja Instytut Białowieski, ul. Rumiankowa14/4, 15-665 Białystok - oferta nie spełnia wymogów formalnych

     Wnioskowana kwota dotacji:   2022 r.  –  30 000,00  PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Piotr Śliwiński
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Śliwiński
Data wytworzenia informacji: 08.08.2022
Data udostępnienia informacji: 08.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.08.2022 12:55 Dodanie informacji Piotr Śliwiński