Wykaz oferentów - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci

Wykaz oferentów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 3415/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09 marca 2021 r. na powierzenie realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”.
 
 
I. Nazwa Wnioskodawcy:
  
  1. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk,  
      Wnioskowana kwota dotacji:   2021 r.  –  614 397,60  PLN
                                                       2022 r.  –  921 596,40  PLN
                                                       2023 r.  –  921 596,40  PLN
                                                       2024 r.  –  921 596,40  PLN
                                                       2025 r.  –  921 596,40  PLN
                                                       2026 r.  –  307 198,80  PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Katarzyna Janiszewska
Data wytworzenia informacji: 07.04.2021
Data udostępnienia informacji: 07.04.2021