Wykaz oferentów - otwarty konkurs na zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi i wyżywieniem

Wykaz oferentów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert ogłoszonym na podstawie Zarządzenia Nr 6086/23/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 lutego 2023 r. na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi i wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi”.

I. Nazwa Wnioskodawcy:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape”, Borowy Młyn 22, 82-420 Ryjewo,  

Wnioskowana kwota dotacji:  2023 r. –  405 000,00  PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 20.03.2023
Data udostępnienia informacji: 20.03.2023