Prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych w roku 2020

Na otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania polegającego na
 
Prowadzeniu Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych w roku 2020
 
ogłoszony Zarządzeniem nr 1693/18/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 grudnia
2019 r. roku wpłynęły następujące oferty:
 
1.  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni    – wnioskowana kwota dotacji 20 000 zł
2. Fundacja Instytut Białowieski – wnioskowana kwota dotacji 18 810 zł
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 07 lutego 2020 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Estera Grubert
Data udostępnienia informacji: 10.01.2020