Projektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego rejon ul. Dickmana i Śmidowicza w 2018 r.


Lista ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon ulic Dickmana i Śmidowicza w 2018 r. wraz z wnioskowaną kwotą dotacji:
Towarzystwo Krajoznawcze „Krajobraz” – „Tożsamościowy szlak spacerowy na Oksywiu”; wnioskowana kwota dotacji: 29 500,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Łukasz _Kierznikiewicz
Data udostępnienia informacji: 01.03.2018