Dofinansowanie zakupu spalinowych rozdrabniaczy ogrodowych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 515

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-33-00

Fax: -
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. wniosek
2. dokument stwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości
3. rachunki lub faktury VAT potwierdzające poniesione koszty na zakup spalinowego rozdrabniacza
4. gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika lub organ jednostki organizacyjnej – pełnomocnictwo, potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia uchwały organu lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o udzielenie dotacji
Sposób załatwienia sprawy: 1. analiza złożonych dokumentów
2. podpisanie umowy między Gminą Miasta Gdyni a dotowanym
3. przelew kwoty dotacji na konto lub odbiór w kasie Urzędu
Opłaty: Bez opłat
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok. Po wyczerpaniu środków w danym roku wnioski nie będą przyjmowane.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna: Art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)
Uchwała Nr XX/492/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Inne informacje: Wysokość dofinansowania wynosi 60% udokumentowanych kosztów rozdrabniacza.
Łączna wartość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 5.000 zł.

Do dofinansowania kwalifikowane są inwestycje zrealizowane po 1 kwietnia 2016 r.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Cezary Wiśniewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 27.04.2017
Data udostępnienia informacji: 27.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2023 15:04 Aktualizacja treści Anna Bubel
26.05.2022 12:26 Aktualizacja treści Anna Bubel
21.06.2021 09:42 Aktualizacja treści Anna Bubel
30.07.2020 09:03 Aktualizacja treści Anna Bubel
01.04.2020 13:29 Aktualizacja treści Anna Bubel
31.03.2020 14:21 Aktualizacja treści Agata Lipińska
31.03.2020 10:06 Aktualizacja treści Anna Bubel
26.03.2019 08:46 Aktualizacja treści Anna Bubel
04.06.2018 12:02 Aktualizacja treści Anna Bubel
28.05.2018 12:13 Aktualizacja treści Anna Bubel
17.11.2017 09:51 Aktualizacja treści Cezary Wiśniewicz
02.05.2017 10:36 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
02.05.2017 10:07 Korekta Dorota Marszałek Jalowska