Dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnego źródła energii

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Biuro ds. Energetyki
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 505

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-23-53
58 668-23-58
58 668-23-50

Fax: 58 66 88 470
E-mail: ref.energetyki@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty:
  1. wniosek,
  2. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy inwestycja,
  3. imienne faktury lub rachunki świadczące o poniesieniu przez dotowanego kosztów inwestycji,
  4. dokumentacja fotograficzna wykonanej instalacji.
W przypadku, gdy o udzielenie dotacji występuje przedsiębiorca, do wniosku załącza także:
  1. zaświadczenie o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o dotację oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości każdej pomocy de minimis otrzymanej albo zaświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  2. informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w prawie zakresu i informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53 poz. 311 z późn. zmianami).
Sposób załatwienia sprawy: analiza złożonych dokumentów
wizja terenowa
przelew kwoty dotacji na konto lub odbiór gotówki w kasie urzędu
Opłaty: Złożenie wniosku wraz z załącznikami jest bezpłatne
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok.
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna: art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1219)
Uchwała Nr XV/320/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 515)
Inne informacje: Wysokość dotacji na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych wynosi 25% udokumentowanych kosztów inwestycji, ale nie więcej niż:
  1. 2500 zł na kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne lub siłownię wiatrową dla budynku jednorodzinnego,
  2. 5000 zł na kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne lub siłownię wiatrową dla budynku wielorodzinnego.
O dotację mogą ubiegać się podmioty, które zrealizowały inwestycję nie wcześniej niż pięć lat przed złożeniem wniosku o dotację.

Zachęcamy także do skorzystania z wyszukiwarki ekodotacji Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu https://ekodotacje.ios.edu.pl/
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: _Tomasz Piszczek
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 29.03.2011
Data udostępnienia informacji: 09.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.06.2023 20:01 Aktualizacja treści Beata Pukło
30.06.2023 19:55 Aktualizacja treści Beata Pukło
18.04.2023 11:50 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
25.10.2022 09:01 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
10.02.2022 11:27 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
25.08.2021 15:39 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
23.02.2021 08:14 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
23.04.2019 13:19 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
21.03.2019 12:32 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
23.10.2018 11:46 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
07.06.2018 14:44 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
30.10.2017 11:36 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
09.05.2017 10:57 Korekta Tomasz Piszczek