Dofinansowanie wykonania ogrodu deszczowego

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 515

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 668-84-80
58 668-84-73

Fax: 586688470
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 1. wniosek
 2. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości;
 3. zgłoszenie robót właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub pozwolenie na budowę, o ile jest ono wymagane;
 4. rachunki imienne lub faktury VAT potwierdzające poniesione przez wnioskodawcę koszty wykonania ogrodu deszczowego;
 5. projekt ogrodu deszczowego wraz z opisem technicznym zawierającym dokumentację fotograficzną przedstawiającą miejsce inwestycji przed realizacją oraz wykonany ogród deszczowy;
 6. zgoda pozostałych współwłaścicieli na wykonanie ogrodu deszczowego, gdy wniosek składany jest przez współwłaściciela nieruchomości lub uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na wykonanie ogrodu deszczowego gdy wniosek składany jest przez wspólnotę mieszkaniową;
 7. gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika lub organ jednostki organizacyjnej – pełnomocnictwo, potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia uchwały organu lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o udzielenie dotacji
Sposób załatwienia sprawy:
 1. analiza złożonych dokumentów;
 2. oględziny inwestycji
 3. podpisanie umowy między Gminą Miasta Gdyni a dotowanym
 4. przelew kwoty dotacji na konto lub odbiór w kasie Urzędu
Opłaty: Bez opłat
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok. Po wyczerpaniu środków w danym roku wnioski nie będą przyjmowane
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna: Art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219)
Uchwała Nr XLIV/1278/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 r.
Inne informacje: Wysokość dofinansowania wynosi 60% udokumentowanych kosztów wykonania ogrodu. Łączna wartość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
 
Do dofinansowania kwalifikowane są inwestycje zrealizowane po 1 marca 2018 r.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Cezary _Wiśniewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 10.08.2018
Data udostępnienia informacji: 10.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.07.2020 09:06 Aktualizacja treści Anna Bubel
01.04.2020 12:00 Aktualizacja treści Anna Bubel
31.03.2020 14:22 Aktualizacja treści Agata Lipińska
13.03.2020 09:37 Aktualizacja treści Agata Lipińska
26.03.2019 08:48 Aktualizacja treści Agata Lipińska
29.08.2018 14:51 dodanie aliasu dotacjaogroddeszczowy Michał Kowalski
10.08.2018 09:47 Dodanie informacji Cezary Wiśniewicz