Dofinansowanie modernizacji źródła ogrzewania

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Biuro ds. Energetyki
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 505

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-23-53
58 668-23-58
58 668-23-50

Fax: 58 66 88 470
E-mail: ref.energetyki@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty:
  1. wniosek,
  2. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy inwestycja,
  3. imienna umowa z dostawcą ciepła lub paliwa potrzebnego do funkcjonowania zmodernizowanego źródła energii,
  4. imienne faktury lub rachunki świadczące o poniesieniu przez dotowanego kosztów inwestycji,
  5. dokumentacja fotograficzna wykonanej instalacji.
W przypadku, gdy o udzielenie dotacji występuje przedsiębiorca, do wniosku załącza także:
  1. zaświadczenie o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o dotację oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości każdej pomocy de minimis otrzymanej albo zaświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  2. informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w prawie zakresu i informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53 poz. 311 z późn. zmianami).
W uzasadnionych przypadkach do wniosku należy dołączyć inne dokumenty konieczne do ustalenia stanu faktycznego, w szczególności: opinię kominiarską, pozwolenie na budowę instalacji gazowej wraz z projektem, pozwolenie na budowę domu, specyfikację zamówienia dotyczącą zakupionej instalacji, protokół odbioru instalacji, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu, audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej.
Sposób załatwienia sprawy: analiza złożonych dokumentów
wizja terenowa
przelew kwoty dotacji na konto lub odbiór gotówki w kasie urzędu
Opłaty: Złożenie wniosku wraz z załącznikami jest bezpłatne
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna: art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1219)
Uchwała Nr XV/320/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 515)
Inne informacje: Wysokość dotacji jest iloczynem: zgłoszonej do opodatkowania powierzchni użytkowej lokalu lub budynku, kwoty 3 zł oraz ilości uzyskanych punktów zależnej od źródła energii:

miejska sieć ciepłownicza - 10 punktów
gaz - 5 punktów
olej opałowy - 3 punktów
paliwa stałe - 0 punktów

Wysokość dotacji:
1) w przypadku zmiany źródła energii z paliwa stałego na gaz dotacja wynosi nie mniej niż 1800 zł,
2) w przypadku zmiany źródła energii z paliwa stałego na miejską sieć ciepłowniczą dotacja wynosi nie mniej niż 3000 zł.

W przypadku zmiany źródła energii w nieruchomości dotyczącej tylko ciepłej wody użytkowej wysokość dotacji wynosi 30% wyliczonej kwoty.

Wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 80% udokumentowanych kosztów inwestycji.
O dotację mogą ubiegać się podmioty, które zrealizowały inwestycję nie wcześniej niż pięć lat przed złożeniem wniosku o dotację.

Wysokość dotacji można obliczyć przy pomocy kalkulatora dotacji dostępnego na stronie cieplolubni
Zachęcamy także do skorzystania z wyszukiwarki ekodotacji Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu https://ekodotacje.ios.edu.pl/
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: _Tomasz Piszczek
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 29.03.2011
Data udostępnienia informacji: 09.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.06.2023 08:54 Aktualizacja treści Beata Pukło
18.04.2023 11:49 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
18.04.2023 11:48 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
25.10.2022 09:02 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
10.02.2022 11:26 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
21.10.2021 11:29 dodanie aliasu Michał Kowalski
25.08.2021 15:38 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
23.02.2021 08:14 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
12.01.2021 14:41 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
23.04.2019 13:18 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
21.03.2019 12:33 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
23.10.2018 11:43 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
07.06.2018 14:49 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
30.10.2017 11:33 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
09.05.2017 11:00 Korekta Tomasz Piszczek