Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Ignacego Krasickiego 15-19
 
 
PNL.6826.7.2018.AK2                                                                             Gdynia, 29 sierpnia 2018 r.

 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowieniaPrezydent Miasta Gdyni zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2018 r. zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Gdyni przy przy ul. Ignacego Krasickiego 15-19, stanowiącej działkę nr nr 616 o powierzchni 597m2, obręb nr 0016 Kamienna Góra do czasu przedłożenia dokumentów poświadczających prawo do spadku po dotychczasowych właścicielach lokali nr 1 kl. 15 i 6 kl. 17.

Strony mogą zapoznać się z wydanym postanowieniem codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referacie Gospodarki Lokalami, pokój nr 431 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 28 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (https://www.gdynia.pl/bip/krasickiego-15-19,7918/zawieszenie-postepowania,527455).
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego obwieszczenie.
 
Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, organ który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Adriana Kątnik
Ostatnio zmodyfikował: Adriana Kątnik
Data wytworzenia informacji: 29.08.2018
Data udostępnienia informacji: 29.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.02.2019 13:22 Aktualizacja treści Adriana Kątnik
18.02.2019 13:21 Aktualizacja treści Adriana Kątnik
29.08.2018 14:44 Dodanie informacji Adriana Kątnik