2022

STRUKTURA KOSZTÓW 2021 -2022

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

    (w złotych)
Lp. Rodzaj kosztów działalności operacyjnej     Rok 2022     Rok 2021
1. Amortyzacja          7 457 896,25            3 873 028,54
2. Zużycie paliwa          9 112 774,20            7 871 035,23
3. Zużycie materiałów          1 832 519,32            1 845 817,43
4. Zużycie energii          1 725 586,71               152 718,96
5. Usługi obce          2 194 428,00            1 735 482,87
6. Wynagrodzenia osobowe        19 130 533,44          17 522 127,75
7. Wynagrodzenia bezosobowe             579 844,07               587 313,76
8. ZUS          3 744 916,68            3 440 029,90
9. ZFŚS             470 000,00               455 284,44
10. Inne świadczenia pracownicze             229 735,45               251 282,94
11. PFRON             182 143,00               178 085,00
12. Podatek od środków transportowych             162 768,00               141 600,00
13. Podatek od nieruchomości             117 019,00               113 696,00
14. Ubezpieczenie mienia             795 098,31               298 540,79
15. Pozostałe koszty             329 089,16               243 338,96
RAZEM       48 064 351,59        38 709 382,57

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 28.06.2023
Data udostępnienia informacji: 28.06.2023
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.06.2023 09:56 tabela Monika Karwowska
28.06.2023 14:27 Dodanie informacji Monika Karwowska