2021

STRUKTURA KOSZTÓW 2020 -2021

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

   (w złotych)
L.p. Rodzaj kosztów działalności operacyjnej     Rok 2021    Rok 2020
1. Amortyzacja         3 873 028,54          3 604 194,89
2. Zużycie paliwa         7 871 035,23          5 959 676,27
3. Zużycie materiałów         1 845 817,43          1 979 964,82
4. Zużycie energii            152 718,96             153 031,39
5. Usługi obce         1 735 482,87          2 014 033,16
6. Wynagrodzenia osobowe       17 522 127,75        17 740 396,67
7. Wynagrodzenia bezosobowe            587 313,76             565 639,46
8. ZUS         3 440 029,90          3 420 332,55
9. ZFŚS            455 284,44             467 731,20
10. Inne świadczenia pracownicze            251 282,94             221 059,43
11. PFRON            178 085,00             225 034,00
12. Podatek od środków transportowych            141 600,00             138 158,00
13. Podatek od nieruchomości            113 696,00             105 635,00
14. Ubezpieczenie mienia            298 540,79             382 232,79
15. Pozostałe koszty            243 338,96             257 498,02
RAZEM      38 709 382,57      37 234 617,65

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 08.07.2022
Data udostępnienia informacji: 08.07.2022