2020

STRUKTURA KOSZTÓW 2019 -2020

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

    ( w złotych)
Lp. Rodzaj kosztów działalności operacyjnej   Rok 2020   Rok 2019
1. Amortyzacja       3 604 194,89        2 844 142,41
2. Zużycie paliwa       5 959 676,27        7 848 200,73
3. Zużycie materiałów       1 979 964,82        1 906 518,35
4. Zużycie energii          153 031,39          147 490,16
5. Usługi obce       2 014 033,16        2 198 363,90
6. Wynagrodzenia osobowe     17 740 396,67      17 742 666,29
7. Wynagrodzenia bezosobowe          565 639,46          377 802,65
8. ZUS       3 420 332,55        3 451 520,79
9. ZFŚS          467 731,20          380 932,62
10. Inne świadczenia pracownicze         221 059,43           165 028,51
11. PFRON          225 034,00          200 047,00
12. Podatek od środków transportowych          138 158,00          146 652,00
13. Podatek od nieruchomości          105 635,00            97 919,00
14. Ubezpieczenie mienia          382 232,79          559 661,63
15. Pozostałe koszty          257 498,02          270 462,40
RAZEM      37 234 617,65      38 337 408,44

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 13.07.2021
Data udostępnienia informacji: 13.07.2021