2019

STRUKTURA KOSZTÓW 2018 -2019

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

       (w złotych)
 L.p.       Rodzaj kosztów działalności operacyjnej         Rok 2019        Rok 2018
1. Amortyzacja              2 844 142,41                3 136 612,41
2. Zużycie paliwa              7 848 200,73                7 521 619,50
3. Zużycie materiałów              1 906 518,35                2 163 572,84
4. Zużycie energii                 147 490,16                   128 818,58
5. Usługi obce              2 198 363,90                1 320 450,77
6. Wynagrodzenia osobowe            17 742 666,29              15 978 173,46
7. Wynagrodzenia bezosobowe                 377 802,65                   425 288,44
8. ZUS              3 451 520,79                3 146 405,50
9. ZFŚS                 380 932,62                   354 478,88
10. Inne świadczenia pracownicze                 165 028,51                   157 206,05
11. PFRON                 200 047,00                   163 189,00
12. Podatek od środków transportowych                 146 652,00                   150 384,00
13. Podatek od nieruchomości                   97 919,00                    96 661,00
14. Ubezpieczenie mienia                 559 661,63                   421 436,52
15. Pozostałe koszty                 270 462,40                   171 757,87
RAZEM          38 337 408,44            35 336 054,82

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 30.06.2020
Data udostępnienia informacji: 30.06.2020