2018

STRUKTURA KOSZTÓW 2017 -2018


PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI


(w złotych)
 Lp.       Rodzaj kosztów działalności operacyjnej      Rok 2018      Rok 2017
 1.  Amortyzacja            3 136 612,41            3 189 280,89
 2.  Zużycie paliwa            7 521 619,50            6 709 403,23
 3.  Zużycie materiałów            2 163 572,84            1 995 814,31
 4.  Zużycie energii               128 818,58              122 812,69
 5.  Usługi obce            1 320 450,77            1 187 926,08
 6.  Wynagrodzenia osobowe          15 978 173,46          16 077 977,15
 7.  Wynagrodzenia bezosobowe               425 288,44              296 914,28
 8.  ZUS            3 146 405,50            2 974 688,55
 9.  ZFŚS               354 478,88              345 564,99
 10.  Inne świadczenia pracownicze               157 206,05              135 149,78
 11.  PFRON               163 189,00              153 967,00
 12.  Podatek od środków transportowych               150 384,00              150 384,00
 13.  Podatek od nieruchomości                96 661,00                95 249,00
 14.  Ubezpieczenie mienia               421 436,52              370 407,27
 15.  Pozostałe koszty               171 757,87              178 669,37
 RAZEM        35 336 054,82        33 984 208,59

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 09.07.2019
Data udostępnienia informacji: 09.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.07.2019 12:58 Dodanie informacji Monika Karwowska