2017


STRUKTURA KOSZTÓW 2016 -2017

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

        ( w złotych)
 Lp.  Rodzaj kosztów działalności operacyjnej          rok 2017          rok 2016
1. amortyzacja                   3 189 280,89                     3 394 857,84
2. zużycie paliwa                   6 709 403,23                     6 261 506,35
3. zużycie materiałów                   1 995 814,31                     1 962 724,04
4. zużycie energii                     122 812,69                        126 690,22
5. usługi obce                  1 187 926,08                     1 348 969,95
6. wynagrodzenia osobowe                 16 077 977,15                   15 385 598,20
7. wynagrodzenia bezosobowe                     296 914,28                        114 144,35
8. ZUS                   2 974 688,55                     2 922 767,20
9. ZFŚS                     345 564,99                        312 866,91
10. inne świadczenia pracownicze                     135 149,78                        141 061,24
11. PFRON                     153 967,00                        164 526,00
12. podatek od środków transportowych                     150 384,00                        150 064,00
13. podatek od nieruchomości                       95 249,00                         95 688,00
14. ubezpieczenie mienia                     370 407,27                        228 158,51
15. pozostałe koszty                     178 669,37                        127 788,16
RAZEM               33 984 208,59                 32 737 410,97

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 11.06.2018
Data udostępnienia informacji: 11.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.06.2018 13:00 Dodanie informacji Monika Karwowska