2016

Struktura Kosztów 2015 -2016


PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI


     ( w złotych)
 L.p.  Rodzaj kosztów działalności operacyjnej            rok 2016           rok 2015
  1.  amortyzacja                      3 394 857,84                 3 479 461,17
  2.  zużycie paliwa                      6 261 506,35                 6 539 421,67
  3.  zużycie materiałów                      1 962 724,04                 1 984 794,94
  4.  zużycie energii                         126 690,22                    127 289,88
  5.  usługi obce                      1 348 969,95                    892 590,23
  6.  wynagrodzenia osobowe                    15 385 598,20               14 261 712,30
  7.  wynagrodzenia bezosobowe                         114 144,35                    143 728,32
  8.  ZUS                      2 922 767,20                 2 747 274,45
  9.  ZFŚS                         312 866,91                    305 369,01
 10.  inne świadczenia pracownicze                         141 061,24                    129 585,59
 11.  PFRON                         164 526,00                    151 438,00
 12.  podatek od środków transportowych                         150 064,00                    145 725,00
 13.  podatek od nieruchomości                          95 688,00                      96 504,00
 14.  ubezpieczenie mienia                         228 158,51                    325 637,94
 15.  pozostałe koszty                         127 788,16                    125 642,29
 RAZEM                  32 737 410,97             31 456 174,79

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 12.12.2017
Data udostępnienia informacji: 12.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.12.2017 09:41 Korekta Monika Karwowska
12.12.2017 09:39 Dodanie informacji Monika Karwowska