Urząd Kontroli Skarbowej:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Gmina Miasta Gdyni Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z UE - rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni 02.03.2015 Plik pdf  protokół - rozmiar: 16485kb   metryczka
2 Gmina Miasta Gdyni Kontrola legalności realizowania zamówienia publicznego pn. "Oświetlenie ul. Starochwaszczynskiej oraz boiska i placu zabaw przy ul. przy ul. Wieluńskiej w Gdyni 19.01.2015 Plik pdf  wynik kontroli - rozmiar: 5842kb   metryczka
3 Gmina Miasta Gdyni Audyt gospodarowania środkami w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego" - "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013". 13.06.2013 - 26.06.2013 Plik pdf  protokół - rozmiar: 2514kb   metryczka
4 Gmina Miasta Gdyni Audyt projektu "rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" 27.05.2013 - 28.06.2013 Plik pdf  protokół - rozmiar: 18837kb   metryczka
5 Gmina Miasta Gdyni Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi ze środków UE "Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, Torami SKM i PKP w Gdyni 08.10.2012 Plik pdf  protokół - rozmiar: 21746kb   metryczka
6 Gmina Miasta Gdyni Kontrola gospodarowania środkami publicznymi (część oświatowa subwencji ogólnej), w tym gromadzenie danych stanowiących podstawe jej naliczania w 2009 Plik pdf  wynik kontroli - rozmiar: 4553kb   metryczka
7 Gmina Miasta Gdyni Kontrola projektu "Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymilianawraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami skm i PKP w Gdyni" 26.01.2011 - 24.02.2011 Plik pdf  protokół kontroli -1 - rozmiar: 16613kb  

Plik pdf  protokół kontroli - 2 - rozmiar: 12999kb  
metryczka
8 Gmina Miasta Gdyni Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi i pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji SPOT w zakresie projektu "Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap" 09.08.2007 - 14.09.2007 Plik pdf  Protokół kontroli - rozmiar: 766kb  

Plik pdf  Wynik kontroli - rozmiar: 235kb  
metryczka
9 Gmina Miasta Gdyni Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami pochodzącymi ze środków UE PHARE 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza 22.03.2007 - 04.07.2007 Plik pdf  Protokół kontroli - rozmiar: 920kb   metryczka
10 Gmina Miasta Gdyni Kontrola celowości i legalności gospodarowania środkami unijnymi w ramach SPOT w zakresie realizacji projektu "Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego - etap II" 26.01.2007 - 14.03.2007 Plik pdf  Wynik kontroli - rozmiar: 446kb  

Plik pdf  Protokół kontroli - rozmiar: 607kb  
metryczka
11 Gmina Miasta Gdyni Kontrola zawieranych umów na usługi, dostawy i roboty budowlane na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych 15.11.2006 - 19.01.2007 Plik pdf  Protokół z postępowania kontrolnego - rozmiar: 644kb   metryczka
Załączniki do protokołu są udostępniane do wglądu w Archiwum Urzędu
12 Gmina Miasta Gdyni Realizacja projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego "Młodzież - lepszy start" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 31.05.2006 - 25.07.2006 Plik pdf  Wyniki kontroli - rozmiar: 325kb   metryczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 19.09.2006
Data udostępnienia informacji: 23.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.01.2018 12:49 Korekta Michał Kowalski