Ministerstwo Transportu:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Gmina Miasta Gdyni Weryfikacja wniosku o płatność projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II SPOT/1.2.3/7/017/05 10.10.2006 - 15.11.2006 Plik pdf  Informacja pokontrolna - rozmiar: 457kb   metryczka
Wyłączeń w treści obejmujących tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
2 Gmina Miasta Gdyni Kontrola doraźna w zakresie weryfikacji poniesionych wydatków wskazanych we wniosku o płatność projektu "Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni - Etap II - 25.08.2006 metryczka
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Jan Kowalski
Data wytworzenia informacji: 11.09.2006
Data udostępnienia informacji: 15.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.01.2018 15:56 Aktualizacja treści Jan Kowalski
22.01.2018 15:55 Aktualizacja treści Jan Kowalski
22.01.2018 15:52 Aktualizacja treści Jan Kowalski
22.01.2018 15:51 Aktualizacja treści Jan Kowalski
22.01.2018 15:51 Aktualizacja treści Jan Kowalski
09.01.2018 14:48 Korekta Michał Kowalski