Urząd Kontroli Skarbowej

przedmioty kontroli:

1. Realizacja projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego "Młodzież - lepszy start" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
termin: 2006-05-31
uwagi: Kontrola zakończona w dniu 25.07.2006 r.


Wyniki kontroli


2. Kontrola zawieranych umów na usługi, dostawy i roboty budowlane na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych
termin: 2006-11-15
uwagi: Kontrola zakończona w dniu 19.01.2007 r.

Załączniki do protokołu są udostępniane do wglądu w Archiwum Urzędu ul. Armii Krajowej 44; 81-366 Gdynia

Protokół z postępowania kontrolnego


3. Kontrola celowości i legalności gospodarowania środkami unijnymi w ramach SPOT w zakresie realizacji projektu "Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego - etap II"
termin: 2007-01-26
uwagi: Kontrola zakończona w dniu 14.03.2007 r.

Wynik kontroli
Protokół kontroli

4. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami pochodzącymi ze środków UE PHARE 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza
termin: 2007-03-22
uwagi: Kontrola zakończona w dniu 04.07.2007 r.
Protokół kontroli

5. Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi i pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji SPOT w zakresie projektu "Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap"
termin rozpoczęcia: 2007-08-09
uwagi: Kontrola zakończona w dniu 14.09.2007 r.
Protokół kontroli
Wynik kontroli

6. Kontrola projektu "Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymilianawraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami skm i PKP w Gdyni".
termin: 26.01.2011-24.02.2011
protokół kontroli -1;
protokół kontroli - 2.

7. Kontrola gospodarowania środkami publicznymi (część oświatowa subwencji ogólnej), w tym gromadzenie danych stanowiących podstawe jej naliczania w 2009.
wynik kontroli

8. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi ze środków UE "Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, Torami SKM i PKP w Gdyni
termin kontroli: 08.10.2012 r.
protokół

9. Audyt projektu "rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni".
termin kontroli 27.05.2013 r. - 28.06.2013r.
- protokół

10. Audyt gospodarowania środkami w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego" - "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013".
termin kontroli: 13-26.06.2013r.
- protokół

11. Kontrola legalności realizowania zamówienia publicznego pn. "Oświetlenie ul. Starochwaszczynskiej oraz boiska i placu zabaw przy ul. przy ul. Wieluńskiej w Gdyni.
termin: 19.01.2015 r.
- wynik kontroli

12. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z UE - rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni
termin: 02.03.2015
- protokół

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: sstolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Data wytworzenia informacji: 05.06.2015
Data udostępnienia informacji: 19.09.2006
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.06.2015 13:38 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
05.06.2015 13:34 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
30.01.2014 11:13 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
06.08.2013 10:46 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
10.07.2013 10:17 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
02.07.2013 14:11 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
08.01.2013 13:10 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
12.07.2011 10:00 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska