Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni

przedmioty kontroli:

1. Ustalenie transakcji zawartych z osobą fizyczną w okresie od stycznia 2005 r. do sierpnia 2006 r.
termin: 2006.10.05
uwagi: Kontrolę zakończono w dniu 10.10.2006 r. Protokół z kontroli jest udostępniony do wglądu w Archiwum Urzędu ul. Armii Krajowej 44; 81-366 Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 29.12.2006