Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przedmioty kontroli:

1. Realizacja projektu pod nazwą - "Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy", współfinansowany z Europejskiego Fundusuzu Społecznego.
termin: 2006-06-27
uwagi: Kontrola zakończona w dniu 30.06.2006 r. Informacja pokontrolna jest udostępniana w Archiwum Urzędu ul. Armii Krajowej 44; 81-366 Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: sstolarczyk
Data udostępnienia informacji: 19.09.2006