Państwowa Inspekcja Pracy

przedmioty kontroli:

1. Kontrola przestrzegania prawa pracowników do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego
termin: 2004-05-05

Protokół 
(Dane pracowników nie podlegą udostępnieniu zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Wyłączenia dokonała Sybilla Stolarczyk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 25.05.2004