Najwyższa Izba Kontroli

przedmioty kontroli:

30. Dotowanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

termin:19.10. 2016r. - 10.11.2016r.

- wystąpienie pokontrolne


29. Dostępność boisk przyszkolnych dla lokalnych społeczności.

termin:16.08.2016r. - 20.09.2016r.

- wystąpienie pokontrolne


28. Kontrola realizacji programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego.

termin: 12.10.2015 - 20.11.2015r.

- wystąpienie pokontrolne

 

27. Kontrola realizacji przebudowy części lotniska wojskowego w Gdyni Oksywiu w zakresie umożliwiającym obsługę ruchu cywilnego.

termin: 23.06.2015r.

- wystąpienie pokontrolne

 

26. Ustalanie wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego przez porty morskie w Gdańsku i w Gdyni nieruchomości gruntowych stanowiących własność skarbu państwa.

termin: 16.12.2014 - 31.03.2015

- wystąpienie pokontrolne

 

25. Przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przez organy jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011-2014.

termin: 24.06.201513.08.2016

- wystąpienie pokontrolne

 

24. Utrzymanie i wykorzystanie hal widowiskowo-sportowych

termin: 28-30.07.2014 r.

 - wystąpienie pokontrolne


23. Zachowanie ładu przestrzennego przy planowaniu i realizacji inwestycji gminnych.

termin: 10.02.2014 - 31.03.2014 r.

- wystąpienie pokontrolne

 

22. Kontrola działań promocyjnych w wybranych miastach na prawach powiatu.

termin: 20.01.2014 r.

- wystąpienie pokontrolne

 

21. Kontrola: realizacja wniosków pokontrolnych NIK sformułowanych w wyniku kontroli nr P/10/007 pt. "Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa i wydatków w 2010r." oraz rzetelnośc i terminowość udzielenia odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.
termin: 8.04.2013r. -28.05.2013r.
-wystapienie pokontrolne

 

20. Kontrola: opłaty planistyczne i roszczenia odszkodowawcze w związku z uchwaleniem lub zmianą planów miejscowych
termin: 23.04.2012 - 19.06.2012
protokół


19. Kontrola utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych
termin: 01.09.2011 - 26.10.2011
wystąpienie pokontrolne

 

18. Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK LGD-410-13-04/2009
termin: 02.02.2011-10.02.2011
protokół

 

17. Kontrola powiązania budżetu miasta Gdyni z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2010 r.
termin: 15.12.2010-28.02.2011 r.
protokół z kontroli

 

16. Prawidłowość utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych będących w gminnym zasobie nieruchomości gminy Gdynia w latach 2007 - 2010 (i półrocze)
data rozpoczęcia:  2010.04.20
data zakończenia:  2010.07.13
protokół z kontroli

 

15. Realizacja wniosków pokontrolnych, wynikających z wystąpienia pokontrolnego NIK nr LGD-41012-02-08 z 22 października 2008 r.
data rozpoczęcia:  2010.04.26
data zakończenia:  2010.05.06
protokół z kontroli

 

14. Gromadzenie i podział środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarowanie środkami powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
data rozpoczęcia:  2009.04.09
data zakończenia:  2009.06.19
Protokół kontroli

 

13. Efektywność egzekucji administracyjnej podatków i opłat, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest organ wykonawczy gminy
data rozpoczęcia:  2008-06-04
data zakończenia:  2008-09-25
Protokół kontroli

 

12. Prawidłowość działania organów wykonawczych Miasta Gdyni w zakresie zawierania i realizacji umów dotyczących dzierżawy (najmu) oraz administrowania halami targowymi w Gdyni w latach 1994-2008
data rozpoczęcia: 2007-12-27
data zakończenia: 2008-06-19
Protokół kontroli
Wystąpienie pokontrolne*
Informacja o podjętych działaniach

* zamieszczony tekst wystąpienia pokontrolnego NIK jest tekstem jednolitym, uwzględniającym zmiany dokonane na mocy uchwały Komisji Odwoławczej w NIK - w związku z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Prezydenta Miasta Gdyni.

 

11. Finansowanie budowy infrastruktury portowej oraz dróg zapewniających dostęp do portów morskich w latach 2004-2007
termin: 2007-04-26
uwagi: Kontrolę zakończono 20.06.2007 r.
Protokół kontroli

 

10. Realizacja inwestycji (budowa hali widowiskowo-sportowej)
termin: 2007-01-09
uwagi: Kontrolę zakończono 16.02.2007 r.
Protokół
Wystąpienie pokontrolne
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 

9. Postępowanie w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, o ustalenie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz o unieważnienie decyzji uwłaszczeniowych i odszkodowawczych prowadzonych w Urzędzie Miasta Gdyni, w latach 1996 - 2006
termin rozpoczęcia: 2006-12-27
termin zakończenia: 2007-06-13
uwagi: Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), ze względu na prywatność osób fizycznych, niektóre dane osobowe ujawnione w protokole kontroli, nie zostały udostępnione.
Protokół kontroli


8. Kształtowanie polityki przestrzennej jako podstawowego instrumentu rozwoju inwestycji
termin: 2006-11-10
uwagi: Kontrolę zakończono 15.11.2006 r.

Protokół z kontroli jest udostępniony do wglądu w Archiwum Urzędu ul. Armii Krajowej 44; 81-366 Gdynia.

 

7. Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2005 r.
termin: 2006-01-11
uwagi: Protokół z kontroli oraz wystąpienie pokontrolne są udostępnione do wglądu w Archiwum Urzędu ul. Armii Krajowej 44; 81-366 Gdynia.

 

6. Realizacja uprawnień Prezydenta Miasta Gdyni do dokonywania altualizacji stawek opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przez Przedsiębiorstwo Dalmor
termin: 2005-11-13
uwagi: Kontrolę zakończono 22.12.2005 r.Protokół kontroli

 

5. Kontrola w zakresie wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2005
termin: 2005-11-21
uwagi: Kontrola prowadzona w dniach 21.11. - 30.12.2005 r. Wystąpienie pokontrolne
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 

4. Gospodarka odpadami pochodzącymi z terenów użytkowych
termin: 2005-06-15
uwagi: Kontrolę zakończono 20.07.2005 r. Wystąpienie pokontrolne

 

3. Funkcjonowanie systemu orzekania o niepełnosprawności w latach 2002-2004 I półrocze
termin: 2004-07-06
uwagi: Kontrolę zakończono 21.07.2004 r. Wystąpienie pokontrolne
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 

2. Wykonywanie zadań przez administrację drogową, w zakresie utrzymania mostów
termin: 2004-09-29
uwagi: Protokół z kontroli, wystąpienie pokontrolne oraz odpowiedź na wystąpienie pokontrolne są udostępniane do wglądu w Archiwum Urzędu ul. Armii Krajowej 44; 81-366 Gdynia.

 

1. Powiązania wybranych spółek komunalnych z budżetem miasta
termin: 2004-05-05
uwagi: kontrolę zakończono 02.07.2004 r.

protokół kontroli cz. I [protokol nik cz. I z III.pdf]
protokół kontroli cz. II [protokol nik cz. II z III.pdf]
protokół kontroli cz. III [protokol nik cz. III z III.pdf]

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Data wytworzenia informacji: 05.06.2015
Data udostępnienia informacji: 26.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.02.2017 11:48 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
23.01.2017 13:06 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
20.09.2016 09:30 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
21.01.2016 09:21 Zmiana kolejności kontroli od Michał Kowalski
15.01.2016 09:37 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
15.01.2016 09:18 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
05.06.2015 13:25 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
05.06.2015 13:17 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
14.08.2014 10:12 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
06.08.2013 11:17 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
11.10.2012 14:29 Korekta Aleksandra Kucia-Maćkowska
11.10.2012 14:22 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
10.07.2012 10:38 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
25.01.2012 14:10 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
15.09.2011 12:09 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
12.07.2011 10:14 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
03.08.2010 09:25 Korekta Aleksandra Kucia-Maćkowska
03.08.2010 09:24 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
18.05.2010 08:50 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska