Ministerstwo Transportu

przedmioty kontroli:

1. Kontrola doraźna w zakresie weryfikacji poniesionych wydatków wskazanych we wniosku o płatność projektu "Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni - Etap II
termin: 2006-08-25

2. Weryfikacja wniosku o płatność projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II SPOT/1.2.3/7/017/05
termin: 2006-10-10
uwagi: Kontrolę zakończono 15.11.2006 r.

Informacja pokontrolna

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 11.09.2006