Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

1. Kontrola ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji projektu finansowanego w ramach SPOT
termin rozpoczęcia: 2008-03-18
termin zakończenia: 2008-05-27

Raport

2. Zamówienia publiczne w projekcie SPOT/1.2.3/6/04 Realizowane przez miasto Gdynia; kontrola na zakończenie: Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III Etap oraz Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni – II etap

termin rozpoczęcia: 2008.11.24

termin zakończenia:2008.11.28

 

Informacja pokontrolna: Budowa Trasy Kwiatkowskiego III etap

 

Informacja pokontrolna: Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego etap II

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 16.01.2009