Fundacja "Fundusz Współpracy" Warszawa, ul. Ludna 22

przedmioty kontroli:

1. Realizacja projektu "Stymulowanie rozwoju Miasta Gdyni poprzez stworzenie warunków dla skutecznej absorbcji środków z funduszy strukturalnych"
termin: 2005-04-22
uwagi: Informacja pokontrolna udostępniana do wglądu w Archiwum Urzędu ul. Armii Krajowej 44; 81-366 Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: sstolarczyk
Data udostępnienia informacji: 21.09.2006