Kontrole 2018:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Przedszkole nr 15 PSSE Gdynia. Kontrola interwencyjna. 19.10.2018 - 19.10.2018 metryczka
2 Przedszkole nr 15 ZUS Odział w Gdańsku. 1) Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2)Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3)Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4)Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 03.09.2018 - 13.09.2018 metryczka
3 Przedszkole nr 15 Urząd Miasta Gdyni. Samodzielny Referat Kontroli Finansowej. Kontrola problemowa w zakresie 1)Prawidłowość rozliczeń z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole 2)Prawidłowość dokonywania wydatków budżetowych 18.06.2018 - 12.07.2018 metryczka
4 Przedszkole nr 15 PSSE Gdynia. Ocena stanu sanitarnego przedszkola 23.05.2018 - 23.05.2017 metryczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Napierała
Wprowadził informację: Ewa Napierała
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Napierała
Data wytworzenia informacji: 13.05.2019
Data udostępnienia informacji: 13.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2019 13:31 Aktualizacja treści Ewa Napierała