2021:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku 1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, 4. 08.06.2021 - 29.06.2021 'uzytkownicy/pka@pkagdynia.pl/ZUS (2).pdf', 'protocol_title' => 'Protokół kontroli ZUS', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 1, )"> Plik pdf  Protokół kontroli ZUS - rozmiar: 2609kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonała Monika Karwowska Redaktor BIP w PKA Sp. z o.o. Gdynia."
2 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 16 fabrycznie nowych autobusów miejskich standardowych zasilanych energią elektryczną oraz 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych zasilanych energią elektryczną 16.02.2021 - 01.04.2021 'uzytkownicy/pka@pkagdynia.pl/PUZP.pdf', 'protocol_title' => 'Informacja o wyniku kontroli uprzedniej PUZP', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 0, )"> Plik pdf  Informacja o wyniku kontroli uprzedniej PUZP - rozmiar: 1671kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonała Monika Karwowska Redaktor BIP w PKA Sp. z o.o. Gdynia."

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 15.12.2021
Data udostępnienia informacji: 15.12.2021