kontrole 2020 r.:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Kontrola Autobusu GA 3874 Y 2027 18.12.2020 - 18.12.2020 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2020/2020 Kontrola ITD autobusu 2027 GA 3874 Y PDF.PDF', 'protocol_title' => 'Protokół Kontroli autobusu 2027', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 16, )"> Plik pdf  Protokół Kontroli autobusu 2027 - rozmiar: 1394kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
2 Transportowy Dozór Techniczny Spełnienie wymagań TDT umożliwiających wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem do badań zbiorników do gazu CNG 10.12.2020 - 10.12.2020 Plik pdf  Decyzja TDT - rozmiar: 618kb   metryczka
3 Transportowy Dozór Techniczny Kontrola OSKP 27.11.2020 - 27.11.2020 Plik pdf  Protokół z oględzin stacji OSKP - rozmiar: 12661kb  

Plik pdf  Decyzja nr TDT - P-1911/20 - rozmiar: 845kb  
metryczka
4 Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Kontrola Autobusu GA 534 FH 2034 21.09.2020 - 21.09.2020 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2020/2020 Kontrola ITD autobusu 2034 GA 534 FH PDF.PDF', 'protocol_title' => 'Protokół Kontroli autobusu 2034', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 13, )"> Plik pdf  Protokół Kontroli autobusu 2034 - rozmiar: 880kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
5 Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Kontrola Autobusu GA 526 FH 2087 21.09.2020 - 21.09.2020 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2020/2020 Kontrola ITD autobusu 2087 GA 526 FH PDF.PDF', 'protocol_title' => 'Protokół Kontroli autobusu 2087', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 12, )"> Plik pdf  Protokół Kontroli autobusu 2087 - rozmiar: 873kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
6 Urząd Miasta Gdyni Kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy PKM 21.09.2020 - 21.09.2020 Plik pdf  Protokół z kontroli - rozmiar: 1973kb   metryczka
7 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gdyni kontrola sanitarna w zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, w tym procedury związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 w świetle obowiązujących przepisów prawa 19.08.2020 - 19.08.2020 Plik pdf  Zawiadomienie o zamiarze - rozmiar: 392kb  

Plik pdf  Protokół kontroli nr 18/EW/20 - rozmiar: 7599kb  
metryczka
8 Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Kontrola Autobusu GA 4796 P 2095 05.06.2020 - 05.06.2020 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2020/2020 Kontrola ITD autobusu 2095 GA 4796 P PDF.PDF', 'protocol_title' => 'Protokół Kontroli autobusu 2095', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 9, )"> Plik pdf  Protokół Kontroli autobusu 2095 - rozmiar: 869kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
9 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gdyni Zawiadomienie o wszczęciu kontroli NP.450.17.2020 16.03.2020 Plik pdf  Zawiadomienie - rozmiar: 813kb   metryczka
10 Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Decyzja o nałożeniu kary po kontroli z 18.01.2019 r. 02.03.2020 Plik pdf  Decyzja o nałożeniu kary - rozmiar: 6307kb   metryczka
11 Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Protokół Kontroli autobusu 2035 28.02.2020 - 28.02.2020 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2020/2020 Kontrola ITD autobusu 2035 GA 7342 V PDF.PDF', 'protocol_title' => 'Protokół Kontroli autobusu 2035', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 6, )"> Plik pdf  Protokół Kontroli autobusu 2035 - rozmiar: 785kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
12 Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Kontrola Autobusu GA 7350 V 2081 28.02.2020 - 28.02.2020 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2020/2020 Kontrola ITD autobusu 2081 GA 7350 V PDF.PDF', 'protocol_title' => 'Protokół Kontroli autobusu 2081', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 5, )"> Plik pdf  Protokół Kontroli autobusu 2081 - rozmiar: 784kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
13 Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Kontrola Autobusu GA 109 AU 2058 28.02.2020 - 28.02.2020 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2020/2020 Kontrola ITD autobusu 2058 GA 109 AU PDF.PDF', 'protocol_title' => 'Protokół Kontroli autobusu 2058', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 4, )"> Plik pdf  Protokół Kontroli autobusu 2058 - rozmiar: 758kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
14 Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Kontrola Autobusu GA 32716 - 2088 28.02.2020 - 28.02.2020 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2020/2020 Kontrola ITD autobusu 2088 GA 32716 PDF.PDF', 'protocol_title' => 'Protokół Kontroli autobusu 2088', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 3, )"> Plik pdf  Protokół Kontroli autobusu 2088 - rozmiar: 762kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
15 Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Kontrola Autobusu GA 527 FH - 2085 22.01.2020 - 22.01.2020 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2020/2020 Kontrola ITD autobusu 2085 GA 527 FH PDF.PDF', 'protocol_title' => 'Protokół Kontroli autobusu 2085', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 2, )"> Plik pdf  Protokół Kontroli autobusu 2085 - rozmiar: 733kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
16 Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Kontrola Autobusu GA 7351 V - 2021 22.01.2020 - 22.01.2020 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2020/2020 kontrola ITD autobusu 2021 GA 7351 V PDF.PDF', 'protocol_title' => 'Protokół Kontroli autobusu 2021', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 1, )"> Plik pdf  Protokół Kontroli autobusu 2021 - rozmiar: 2021kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
17 Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wezwanie do czynności sprawdzających w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku VAT za listopad 2019 r. 20.01.2020 - 20.01.2020 Plik pdf  wezwanie Pomorski Urząd Skarbowy - rozmiar: 1686kb   metryczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusław Stasiak
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Ostatnio zmodyfikował: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 15.04.2022
Data udostępnienia informacji: 15.04.2022
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.05.2022 08:59 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
04.05.2022 06:33 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
02.05.2022 13:15 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
15.04.2022 09:36 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt